ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                                                                  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                         

 

від 08  лютого  2019 року                                                                                                                                                                                                                   № 7   

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм сільського

бюджету на 2019 рік

 

 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішення Чорнокам’янської сільської ради від 21.12.2018 №32-1/VІІ «Про сільський  бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями),

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету:

- за КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

-  КПКВ 0111010 «Надання дошкільної освіти»;

- КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-  КПКВ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

- КПКВ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;

- КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

- КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

- КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

- КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (додаються).

 

 

Додаток: на 20 арк. у 1 прим.

 

 

 

 

Сільський голова                                                    В.П.Бузівський