Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

                             Чорнокам`янська сільська рада

 

« 31» квітня  2014 року                                                              

 

 

                                           с. Чорна Кам`янка                                 № 16

 

      Про прийом на стажування

 

 

    Відповідно до п.2 ч. 1 ст.23 Кодексу законів про працю України,

               п.20 ч. 4 ст.42 Закону України ``Про місцеве самоврядування

               в Україні ``розглянувши заяву Грабової Тетяни В`ячеславівни

               про прийняття її на стажування на посаду бухгалтера

               Чорнокам`янської сільської ради.

  1. Прийняти Грабову Тетяну В`ячеславівну на стажування на посаду бухгалтера Чорнокам`янської сільської ради.
  2. Бухгалтеру Чорнокам`янської сільської ради Буртовій Інні Василівні зарплату нарахування проводити в розмірі посадового окладу.

 

 

                         Підстава: заява Грабової Т.В.

                               Кодекс Закону про працю

 

       

 

 

М.П.                 Сільський голова                                В.П. Бузівський