ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

          МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОН  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                РІШЕННЯ № 9-3/VІІ

 

від 09.06.2016                                                             с. Чорна Кам`янка

Про  затвердження програми

для ліквідаторів ЧАЕС

на 2016 – 2020 роки

     

      Відповідно до пп..22 п.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Чорнокам`янська  сільська рада

                                                        в и р і ш и л а :

1.Затвердити програму  для ліквідаторів ЧАЕС на 2016 – 2020  роки (програма додається)

 

2.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування правопорядку та боротьби з організованою злочинністю (Галаган Д.В.)

 

 

 

         М.П.

                Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Затверджено

                                                                                                 Рішенням сільської ради

                                                                                                від 09.06.2016 № 9-3/VІІ

 

П Р О Г Р А М А

                                         ДЛЯ ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

 

І. Загальні положення

Україна, як незалежна держава взяла на себе конкретні зобов’язання з реалізації конституційних вимог щодо соціального захисту інтерес громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Всю соціальну політику спрямовує на поліпшення їх матеріального забезпечення, докладає необхідних зусиль для створення належних правових, соціально-побутових умов життя.

Турбота про створення  належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - є одним із головних напрямків роботи органів державної влади.

 

ІІ. Мета та основні завдання програми.

Метою програми ліквідаторів ЧАЕС є більш повне забезпечення належної  соціальної підтримки для ліквідаторів ЧАЕС, створення нормальних умов для їх життєдіяльності та сприяння формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до ліквідаторів ЧАЕС.

Основними завданнями програми є :

  • забезпечення повного і комплексного задоволення потреб ліквідаторів ЧАЕС;
  • створення належних умов для підтримання здоров’я та активного життя ліквідаторів ЧАЕС;
  • проведення заходів соціальної спрямованості та вшанування ліквідаторів ЧАЕС при відзначенні державних свят, ювілейних дат;
  • надання фінансової допомоги громадянам , які здійснюють постійний догляд за громадянами , що потребують постійної сторонньої допомоги в межах бюджетних асигнувань.

 

 

 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення програми.

Видатки пов’язані з виконанням даної програми  здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету в межах асигнувань.

 

 

                          Заходи , спрямовані на виконання програми.

 

1.Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб, а також громадян, які потребують постійного стороннього догляду.

                                    Члени виконкому. Постійно

 

2.В межах бюджетних асигнувань надавати допомогу громадянам, які здійснюють постійний догляд за громадянами , що потребують сторонньої допомоги.

                                    Спеціаліст-бухгалтер сільської ради. Постійно

 

3.Підтримання пандусів об’єктів соціальної інфраструктури  у належному стані  для безперешкодного доступу інвалідів та ветеранів до них.

                                   Сільський голова. Протягом року.

 

4.Надавати допомогу у  забезпеченні ліквідаторам ЧАЕС паливом та скрапленим газом.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

5.При відзначенні річниці дня Чорнобильської катастрофи   вшанувати ліквідаторів ЧАЕС з врученням продуктових наборів та влаштуванням святкових обідів.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

 

 

 

          Сільський голова                           В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

                                                    С П И С О К

присутніх  депутатів  Чорнокам`янської  сільської ради на  ІХ сесії                       VІІ скликання від  09.06.2016 року.

1. Бойченко Т.В.    – депутат округу № 2

2. Колісник Л.В.   – депутат округу №2

3. Бугай Г.В .        –  депутат округу № 4

      4. Дубовик О.М.    – депутат округу № 5

5. Бугай М. М.        - депутат округу № 6

6. Варволік К. І.     – депутат округу №7

7. Галаган Д.В.      – депутат округу №8

8. Журило Л.В.      – депутат округу №9

      9.Буртова Н. Д.   – депутат округу №10

      10.Парій Ю.П.       – депутат округу № 11

11.Лабенський П.І. – депутат округу №12

 

                                              В І Д С У Т Н І :

      1. Буртова І. В.     – депутат округу № 1

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                             

                      ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                                    МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                        ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                                                    П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                          9 – ОЇ   СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                    VІІ - скликання                           

                                                       09.06.2016

                                                с. Чорна Кам’янка

  

                                             Обрано депутатів – 12

                                     Взяло участь у засіданні ради - 11

 

 

                                                                             

                                                         

                     ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                              МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   

 

                                  П Р О Т О К О Л

 

                                                 9

 

 

 

 

                                     від   09.06.2016

 

 

                                         с. Чорна Кам’янка

 

 

 

                                   П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й

  1. Про  виконання пункту 4 Протоколу виробничої наради

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 11.03.2016 року щодо бронювання земельних ділянок

учасникам  АТО

 

      Доповідає: Бойченко О.В. – землевпорядник

  1.  Про встановлення надбавок і доплат до посадового  окладу

сільському голові

 

                 Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                         ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                   МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                             Рішення № 9-1/VІІ

 

 від  09 червня  2016  року               

 

Про  виконання пункту 4

Протоколу виробничої наради

Головного управління Держгеокадастру

у Черкаській області від 11.03.2016 року

щодо бронювання земельних ділянок

учасникам  АТО

 

 

       На виконання пункту 4 Протоколу виробничої наради Головного управління Держгеокадастру  Черкаській області від 11.03.2016 року  та  повідомлення від 04.04.2016  0- 28-0.2 – 930/15 – 16  відділу Держгеокадастру  у Маньківському районі Черкаської області Чорнокам’янська сільська рада

                                                            Вирішила:

  1. Забронювати  земельну ділянку орієнтовною площею 14 га

в  адмінмежах Чорнокам’янської сільської ради, яка використовується СТОВ  ‘’ Відродження ‘’ учасникам АТО вихідцям із

села Чорна Кам’янка.

  1. Проінформувати організацію СТОВ ‘’ Відродження ‘’, яка використовує  дану  земельну  ділянку  для  вирощення сільськогосподарської  продукції  та надати   їй викопіювання  земельної ділянки і список учасників АТО.

 

  1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-культурного розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології та раціонального природокористування (Галаган Д.В.)

 

 

 

М.П .

         Сільський голова                                                               В.П.Бузівський

 

 

                                                             

 

                          ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                    МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                             Рішення № 9-2/VІІ

 

 від   09 червня  2016  року               

 

Про  встановлення надбавок

і доплат до посадового

 окладу сільському голові

 

 

           Згідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,22 Закону України» Про державну службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України» від 09.03.2006

№ 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатку 48 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 283,   сільська рада

                                                         вирішила:

 

1.Встановити сільському голові:

- преміювати сільського голову відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у розмірі 99% посадового окладу, економії фонду оплати праці та згідно Положення про преміювання працівників Чорнокам`янської сільської ради.

 

2.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення сільському голові в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

 

 

М.П.   

         Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

 

 

 

  1. І.СЛУХАЛИ:                    Про  виконання пункту 4 Протоколу виробничої  

                                                наради Головного управління Держгеокадастру 

                                                у Черкаській області від 11.03.2016 року щодо 

                                                бронювання земельних ділянок учасникам  АТО

ДОПОВІДАЄ:                        Бойченко О.В. – землевпорядник

ВИСТУПИЛИ:                        Бугай М.М., Дубовик О.М.

ВИРІШИЛИ:                          Рішення від 09.06.2016  № 9-1/VІІ  прийнято    

                                                 індивідуально (додається)

ІІ.СЛУХАЛИ:                          Про встановлення надбавок і доплат до

                                                 посадового окладу сільському голові

      ДОПОВІДАЄ:                        Бузівський В.П. – сільський голова

ВИСТУПИЛИ:                        Бугай Г.В., Галаган Д.В.

ВИРІШИЛИ:                          Рішення від 09.06.2016  № 9-2/VІІ  прийнято    

                                                 індивідуально (додається)

 

 

 

 

 

 

М.П.

         Сільський  голова                                                   В.П. Бузівський