ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Про сільський бюджет на 2016 рік

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

2. Про утворення комісії з прийому-передачі картотеки

                   Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 

3.Про внесення змін до рішення від 10.02.2016 № 5-6/VІІ

                  Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 

4.Про встановлення надбавок і доплат до посадового окладу сільському голові

                     Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                  ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                    МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

вул. Шевченка буд.83 с. Чорна Кам`янка Маньківського району Черкаської області

                                  тел..(047-48) 79 2 - 4 2, E-mail: Silrada-chornkam@yandex.ru

 

                                             Рішення № 6-4/VІІ

від 02.03.2016                                                      

Про встановлення надбавок

 і доплат до посадового

 окладу сільському голові

 

           Згідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,22 Закону України» Про державну службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України» від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатку 48 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 283,сільська рада вирішила:

 

1.Встановити сільському голові:

- преміювати сільського голову відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у розмірі 95% посадового окладу, економії фонду оплати праці та згідно Положення про преміювання працівників Чорнокам`янської сільської ради.

 

2.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення сільському голові в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

М.П    Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

        І.СЛУХАЛИ:                                      Про сільський бюджет

                                                                    на 2016 рік

         ДОПОВІДАЄ:                                   Бузівський В.П. – сільський голова

         ВИСТУПИЛИ:                                   Буртова Н.Д., Бугай Г.В..

         ВИРІШИЛИ:                                      Рішення від 02.03.2016 р. №6-1/VІІ

                                                                     прийнято одноголосно(додається)

       ІІ.СЛУХАЛИ:                                       Про утворення комісії з прийому -

                                                                     передачі картотеки

         ДОПОВІДАЄ:                                    Бузівський В.П. – сільський голова

         ВИСТУПИЛИ:                                    Галаган Д.В., Бугай М.М..

         ВИРІШИЛИ:                                       Рішення від 02.03.2016 р. №6-2/VІІ

                                                                      прийнято одноголосно(додається)

    ІІІ. СЛУХАЛИ:                                         Про внесення змін до рішення від 

                                                                      10.02.2016 № 5-6/VІІ

         ДОПОВІДАЄ:                                     Бузівський В.П. – сільський голова

         ВИСТУПИЛИ:                                    Лабенський П.І., Бугай Г.В.

         ВИРІШИЛИ:                                       Рішення від 02.03.2016 р. №6-3/VІІ

                                                                      прийнято одноголосно(додається)

     VІ. СЛУХАЛИ:                                                   Про встановлення надбавок і доплат до                      

                                                                      посадового окладу сільському голові                

     ДОПОВІДАЄ:                                         Бузівський В.П. – сільський голова

     ВИСТУПИЛИ:                                         Дубовик О.М., Бугай М.М.

     ВИРІШИЛИ:                                           Рішення від 02.03.2016 р. №6-4/VІІ

                                                                      прийнято одноголосно(додається)

 

 

М.П.  Сільський голова                               В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                                         С П И С О К

Присутніх депутатів Чорнокам`янської сільської ради на VІ сесії VІІ скликання від 02.03.2016 року.

1. Буртова І. В.      – депутат округу № 1

2. Бугай Г.В  .        – депутат округу № 4

3. Дубовик О.М.    – депутат округу № 5

4. Бугай М. М.          -  депутат округу № 6

5. Варволік К. І.     – депутат округу №7

6. Галаган Д.В.      – депутат округу №8

7. Журило Л.В.      – депутат округу №9

      8.Буртова Н. Д.   – депутат округу №10

      9.Парій Ю.П.       – депутат округу № 11

10.Лабенський П.І. – депутат округу №12

 

                                              В І Д С У Т Н І :

1. Колісник Л.В.    – депутат округу № 3

2. Бойченко Т.В.   – депутат округу № 2

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                             

                       ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

 

                                         ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

                                               П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                     6 – ОЇ   СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                   VІІ – скликання

                                                       02.03.2016

                                                 с. Чорна Кам’янка

 

 

 

                                               Обрано депутатів - 12

                                   Взяло участь у засіданні ради - 10

 

 

                                                             

                                                         

                       ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                          ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   

 

                                           П Р О Т О К О Л

 

                                                 №6

 

 

 

 

 

 

                                        від   02.03.2016

 

                                     с. Чорна Кам’янка

 

 

 

 

 

                                                             

                                                             

                            ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РІШЕННЯ № 6-1/VІІ

від 02.03.2016                                                                          с. Чорна Кам`янка

Про сільський бюджет

на 2016 рік

 

Відповідно до ст.77 Бюджетного Кодексу України, п.23 ст.26 Закону України

‘’ Про місцеве самоврядування в Україні ‘’ сільська рада

                                                          вирішила:

 1. Визначити на 2016 рік:
 • доходи сільського бюджету у сумі 1954923 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1954573 грн., та доходи спеціального фонду ( бюджету розвитку) сільського бюджету

350 грн.,згідно з додатком №1 цього рішення.

 • видатки  сільського бюджету у сумі 2454923 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2169615 грн., та видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету 285308 грн.
 • дефіцит сільського бюджету у сумі 500000 грн., у тому числі загального фонду сільського бюджету у сумі 261142 грн.. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2016 рік. По спеціальному фонду сільського бюджету у сумі 238858 гривень, у тому числі бюджет розвитку 238858 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2016 рік..згідно з додатком №2 до цього рішення.
 • Профіцит сільського бюджету у сумі 238858 грн.. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), в тому числі за рахунок спрямування вільних залишків бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2016 року (додаток №2)
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, по загальному фонду 2169615 грн.,

та спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету 285308 грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

 1. Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, а саме субвенція з районного бюджету в сумі 37333,00 грн.,на діяльність закладів культури, та субвенція районному бюджету в сумі 572557 грн..

 1. Пункт 5 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 285308 грн.. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 1. Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити в складі кошти на реалізацію програм в сумі 672258 грн. згідно з додатком 6.

 1. Додатки 1,2, 3, 4. 5, 6 викласти у новій редакції.
 2. Додатки 1- 6  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

М.П   Сільський голова                   В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

                                                            

                            ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РІШЕННЯ № 6-2/VІІ

від 02.03.2016                                                              с. Чорна Кам`янка

Про утворення комісії з

прийому-передачі картотеки

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», сільська рада

                                                       вирішила:

 1. Виконавчому комітету сільської ради прийняти картотеку від Маньківського РС УДМС України

в  Черкаській області з питань реєстрації фізичних осіб.

 1. Утворити комісію з прийняття картотеки від Маньківського РС УДМС в складі 4 осіб:                                                                                                                  
 • Лисої Марини Віталіївни  – в.о. завідувача Маньківського районного сектору Управління державної міграційної служби України в Черкаській області;
 • Журило Лесі Василівни - секретар виконавчого комітету Чорнокам`янської сільської ради;
 • Бойченко Олега Васильовича  -  землевпорядник сільської ради;
 • Сосенко Івана Михайловича - спеціаліст сільської ради.

 

                       

   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Бузівського Віталія Петровича.

 

 

 М.П   Сільський голова                          В.П. Бузівський

                                                             

                           ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                     Рішення 6-3/VІІ

 

від 02.03.2016                                                          с. Чорна Кам`янка

Про внесення змін до

 рішення від 10.02.2016№5-6/VІІ

 

          Керуючись ст. 43 Закону України `` Про місцеве самоврядування в Україні ``, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 року № 510 `` Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення публічними Бібліотеками в Україні ``, сільська рада

                                                          вирішила:

1.Внести зміни до рішення сесії від 10.02.2016 №5-6/VІІ `` Про ліквідацію бібліотеки с. Юрпіль ``, виклавши п.1,2 у  новій редакції:

1) З метою економії коштів приєднати бібліотеку с. Юрпіль до бібліотеки

с. Чорна Кам`янка,що знаходиться за адресою: вул. Шевченка,82 с. Чорна Кам`янка, шляхом приєднання бібліотечного фонду Юрпільської бібліотеки до Чорнокам`янської бібліотеки.

2) Утворити комісію з прийому – передачі книжкового фонду та бібліотечного майна у складі:

- Бузівський Віталій Петрович - сільський голова с. Чорна Кам`янка – голова комісії;

- Фітенко Людмила Василівна – завідувач сектору культури – заступник голови комісії;

- Балабан Оксана Дмитрівна – директор Централізованої бібліотечної системи;

- Бугай Олена Андріївна – бібліотекар с. Юрпіль;

- Мазуренко Ганна Василівна – бібліотекар с. Чорна Кам`янка.

3) Комісії до 11.04.2016  завершити прийом – передачу книжкового фонду та бібліотечного майна Юрпільської бібліотеки.

 

 

М.П Сільський голова                              В.П. Бузівський