ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                  РІШЕННЯ № 4-8/VІІ

 

від 28.01.2016

 Про встановлення

 транспортного податку 

 

       З  метою забезпечення  надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’, п. 10.1 та п. 10.2 ст. 10 Податкового кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Встановити  з 01.01.2016 року транспортний  податок у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років та середньо –  ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів ( Варволік К.І.)

 

 

 

   М.П  Сільський голова                                   В.П.Бузівський

 

 

 

                                                            

                                   ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ № 4-7/VІІ

від 28.01.2016

 Про плату за землю

           З  метою забезпечення  надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’, п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України сільська рада                                

                                                                     вирішила:

1. Встановити з 01.01.2016 року ставку по  земельному податку в розмірі:

 - для земель сільськогосподарського призначення та земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено – 0,1 відсоток від цієї нормативної грошової оцінки;

   - для земель несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено –  1 відсоток від цієї нормативної грошової оцінки;

   - для земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено –  2,5 відсотків  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

2. Встановити  з 01.01.2015 року пільги  по сплаті  земельного податку для наступних юридичних осіб:

  - органи державної влади та органи місцевого самоврядування ;

  - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

  - релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому порядку, за земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

 Пункт 2 набирає чинності з 01.01.2015 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів ( Варволік К.І.)

 

 

М.П  Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

                                                                               

 

                                ЧОРНОКАМ'ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                   МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ  № 4 - 6/VІІ 

від 28.01.2016

Про встановлення ставок

 з  єдиного податку

 

          Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, сільська рада

 

вирішила :

  1. Встановити  на території  Чорнокам'янської  сільської ради  наступні ставки 

      єдиного податку на 2016 рік:

 

1.1.Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

1.2.1 Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 2);

1.2.2 Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 3).

1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1.3.1.  3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

1.3.2. 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

1.3.3. Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 4 відсотки.

1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

— до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку).

1.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 1.3 цього рішення:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

—  до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

 1. Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Варволік К.І.).

     М.П Сільський голова                                          В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                       Додаток №1

до рішення сільської ради

від 28.01.2016 № 4 -11/VІІ

Порядок

справляння єдиного податку

 

1. Платники податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                             

                      ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОН  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                            РІШЕННЯ № 4-1/VІІ

 

від 28.01.2016                                                             с. Чорна Кам`янка

Про  затвердження програми

для ветеранів на 2016 – 2020 роки

     

          Відповідно до пп..22 п.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Чорнокам`янська  сільська рада

                                                               в и р і ш и л а :

 1. Затвердити програму  для ветеранів на 2016 – 2020  роки (програма додається)

 

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування правопорядку та боротьби з організованою злочинністю (Галаган Д.В.)

 

 

 

            М.П               Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Затверджено

Рішенням сільської ради

від 28.01.2016 № 4-1/VІІ

 

П Р О Г Р А М А

соціального захисту ветеранів

 

І. Загальні положення

Україна, як незалежна держава взяла на себе конкретні зобов’язання з реалізації конституційних вимог щодо соціального захисту ветеранів. Всю соціальну політику спрямовує на поліпшення їх матеріального забезпечення, докладає необхідних зусиль для створення належних правових, соціально-побутових умов життя.

Турбота про створення  належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття громадян України, які вийшли на заслужений відпочинок, - є одним із головних напрямків роботи органів державної влади.

 

ІІ. Мета та основні завдання програми.

Метою програми соціального захисту ветеранів є більш повне забезпечення належного соціального захисту ветеранів, створення нормальних умов для їх життєдіяльності та сприяння формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів.

Основними завданнями програми є :

 • забезпечення повного і комплексного задоволення потреб ветеранів;
 • створення належних умов для підтримання здоров’я та активного життя ветеранів;
 • проведення заходів соціальної спрямованості та вшанування ветеранів при відзначенні державних свят, ювілейних дат;
 • надання фінансової допомоги громадянам , які здійснюють постійний догляд за громадянами , що потребують постійної сторонньої допомоги в межах бюджетних асигнувань.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення програми.

Видатки пов’язані з виконанням даної програми  здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету в межах асигнувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Заходи , спрямовані на виконання програми.

 

1.Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб, яким виповнилось 90 років і більше, а також громадян, які потребують постійного стороннього догляду.

                                    Члени виконкому. Постійно

 

2.В межах бюджетних асигнувань надавати допомогу громадянам, які здійснюють постійний догляд за громадянами , що потребують сторонньої допомоги.

                                    Спеціаліст-бухгалтер сільської ради. Постійно

 

3.Підтримання пандусів об’єктів соціальної інфраструктури  у належному стані  для безперешкодного доступу інвалідів та ветеранів до них.

                                   Сільський голова. Протягом року.

 

4.Надавати допомогу у  забезпеченні ветеранів паливом та скрапленим газом.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

5.При відзначенні річниці визволення Маньківщини від німецько-фашистських загарбників та Дня перемоги вшанувати інвалідів і ветеранів війни з врученням продуктових наборів та влаштуванням святкових обідів.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

 

 

 

          Сільський голова                           В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             

                                                    

                                        ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                    Рішення 4-2/VІІ

 

від 28.01.2016                                                                с. Чорна Кам`янка

Про затвердження програми

для учасників АТО і членів їх

сімей на 2016 – 2020 роки

 

          Відповідно до пп..22 п.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Чорнокам`янська  сільська рада

                                                               в и р і ш и л а :

 1. Затвердити програму  для  учасників АТО і членів їх сімей  на 2016 – 2020  роки (програма додається)

 

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування правопорядку та боротьби з організованою злочинністю (Галаган Д.В.)

 

 

 

            М.П    Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням сільської ради

від 28.01.2016 № 4-2/ІVІ

 

П Р О Г Р А М А

Соціального захисту мобілізованих в АТО

і членів їх сімей

 

І. Загальні положення

Україна, як незалежна держава взяла на себе конкретні зобов’язання з реалізації конституційних вимог щодо соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Всю соціальну політику спрямовує на поліпшення їх матеріального забезпечення, докладає необхідних зусиль для створення належних правових, соціально-побутових умов життя.

Турбота про створення  належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття громадян України, які  взяли участь в АТО – є одним із головних напрямків роботи органів державної влади.

ІІ. Мета та основні завдання програми.

Метою програми соціального захисту учасників АТО  є більш повне забезпечення належного соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей , створення нормальних умов для їх життєдіяльності та сприяння формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Основними завданнями програми є :

 • забезпечення повного і комплексного задоволення потреб учасників АТО та членів їх сімей;
 • створення належних умов для підтримання здоров’я та активного життя членів АТО;
 • проведення заходів соціальної спрямованості та вшанування членів АТО  при відзначенні державних свят, ювілейних дат;
 • надання фінансової допомоги громадянам , які здійснюють постійний догляд за громадянами , що потребують постійної сторонньої допомоги в межах бюджетних асигнувань.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення програми.

Видатки пов’язані з виконанням даної програми  здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету в межах асигнувань.

 

 

 

 

                   Заходи , спрямовані на виконання програми.

 

 1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання  учасників АТО , які потребують постійного стороннього догляду.

                                    Члени виконкому. Постійно

 

 

 1. Надавати допомогу у  забезпеченні  паливом та скрапленим газом учасникам АТО та членам їх сімей.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

 1. Дітям мобілізованих в АТО надавати безкоштовне харчування в школі та дитячому садку за рахунок бюджету сільської ради.

                                   Члени виконкому. Постійно.

 

 

 

 

 

М.П    Сільський голова                           В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        

                                        ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                              Рішення 4-3/VІІ

 

від 28.01.2016                                                         с. Чорна Кам`янка

Про встановлення надбавок і доплат

до посадового окладу сільському голові

 

           Згідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,22 Закону України» Про державну службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України» від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатку 48 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 283,сільська рада вирішила:

 

1.Встановити сільському голові:

- преміювати сільського голову відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у розмірі 100% посадових окладів, економії фонду оплати праці та згідно Положення про преміювання працівників Чорнокам`янської  сільської ради.

 

2.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення сільському голові в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

 

М.П                               Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

 

                                                             

                                              ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 1. Про  затвердження програми для  ветеранів на 2016 – 2020 роки

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 1. Про затвердження програми для учасників АТО і членів їх

сімей на 2016 – 2020 роки

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 1. Про   встановлення надбавок і доплат  до посадового окладу сільському голові

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 1. Про   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                   Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

 1. Про заходи щодо економного та  раціонального  використання  коштів    

 сільського бюджету, передбачених на  утримання бюджетних установ

 Чорнокам`янської сільської ради  на 2016 рік.

                    Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

    6.Про встановлення ставок з єдиного податку

                    Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

    7.Про  плату  за  землю

                    Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

    8.Про  встановлення транспортного податку

                   Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

       І.СЛУХАЛИ:                                       Про  затвердження програми для 

                                                         ветеранів на 2016 – 2020 роки

          ДОПОВІДАЄ:                                   Бузівський В.П. – сільський голова

     ВИСТУПИЛИ:                                  Бугай Г.В., Колісник Л.В.

     ВИРІШИЛИ:                                     Рішення від 28.01.2016 р. №4-1/VІІ

                                                                прийнято одноголосно(додається)

   ІІ.СЛУХАЛИ:                                      Про затвердження програми для учасників

                                                                     АТО і членів їх сімей  на 2016 рік

     ДОПОВІДАЄ:                                   Бузівський В.П. – сільський голова

     ВИСТУПИЛИ:                                   Бугай М.М., Буртова Н.Д.

     ВИРІШИЛИ:                                      Рішення від 28.01.2016 р. №4-2/VІІ

                                                                 прийнято одноголосно(додається)

       ІІІ.СЛУХАЛИ:                                         Про   встановлення надбавок і доплат  до 

                                                                       посадового окладу сільському голові

          ДОПОВІДАЄ:                                     Бузівський В.П. – сільський голова

          ВИСТУПИЛИ:                                     Дубовик О. М., Лабенський П.І.

    ВИРІШИЛИ:                                        Рішення від 28.01.2016 р. №4-3/VІІ

                                                                  прийнято одноголосно(додається)

        І V.СЛУХАЛИ:                                       Про  податок на нерухоме майно,

                                                                        відмінне від земельної ділянки

           ДОПОВІДАЄ:                                     Бузівський  В.П.  – сільський голова

      ВИСТУПИЛИ:                                    Бойченко Т.В., Журило Л.В.

      ВИРІШИЛИ:                                      Рішення від 28.01.2016 р. №4-4/VІІ

                                                                  прийнято одноголосно(додається)

          V.СЛУХАЛИ:                               Про заходи щодо економного та

                                                                  раціонального  використання  коштів    

                                                                  сільського бюджету, передбачених на

                                                                  утримання бюджетних установ

                                                                  Чорнокам`янської сільської ради

                                                                на 2016 рік.

    ДОПОВІДАЄ:                                     Бузівський В.П. – сільський голова

    ВИСТУПИЛИ:                                     Галаган Д.В., Бугай Г.В

    ВИРІШИЛИ:                                        Рішення від 28.01.2016 р. №4-5/VІІ

                                                                  прийнято одноголосно(додається)

VІ.СЛУХАЛИ:                                          Про встановлення ставок з єдиного 

                                                                  податку

    ДОПОВІДАЄ:                                      Бузівський В.П. – сільський голова

    ВИСТУПИЛИ:                                      Журило Л.В., Бугай М.М.

    ВИРІШИЛИ:                                        Рішення від 28.01.2016 р. №4-6/VІІ

                                                                  прийнято одноголосно(додається)

 VІІ.СЛУХАЛИ:                                        Про плату за землю

    ДОПОВІДАЄ:                                      Бузівський В.П. – сільський голова

    ВИСТУПИЛИ:                                      Галаган Д.В., Бугай Г.В

    ВИРІШИЛИ:                                        Рішення від 28.01.2016 р. №4-7/VІІ

                                                                  прийнято одноголосно(додається)

VІІІ.СЛУХАЛИ:                                         Про встановлення транспортного податку

    ДОПОВІДАЄ:                                       Бузівський В.П. – сільський голова

    ВИСТУПИЛИ:                                       Парій Ю.П., Бойченко Т.В

    ВИРІШИЛИ:                                          Рішення від 28.01.2016 р. №4-8/VІІ

                                                                    прийнято одноголосно(додається)

 

 

 

 

   М.П.                              Сільський голова                               В.П. Бузівський

 

 

 

                                          С П И С О К

Присутніх депутатів Чорнокам`янської сільської ради на 4 сесії VІІ скликання від 28.01.2016 року.

 

1. Бойченко Т.В.   – депутат округу № 2

2. Колісник Л.В.    – депутат округу № 3

3. Бугай Г.В  .        – депутат округу № 4

4. Дубовик О.М.    – депутат округу № 5

5. Бугай М. М.          -  депутат округу № 6

6. Галаган Д.В.      – депутат округу №8

7. Журило Л.В.      – депутат округу №9

      8.Буртова Н. Д.   – депутат округу №10

      9.Парій Ю.П.       – депутат округу № 11

10.Лабенський П.І. – депутат округу №12

 

                                              В І Д С У Т Н І :

1. Буртова І. В.      – депутат округу  № 1

2. Варволік К. І.     – депутат округу №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                             

                    ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                    МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                        ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

                                                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                           4– ОЇ   СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                      VІІ СКЛИКАННЯ

                                                         28.01.2016

                                                 с. ЧОРНА   КАМ’ЯНКА

 

 

                                                              ОБРАНО  ДЕПУТАТІВ  – 12

                                                   ВЗЯЛО  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ  РАДИ  -  10

 

 

 

 

                                                              

                                                       

                    ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

 

                                  П Р О Т О К О Л

 

                                                №4

 

 

 

 

                                    від   28.01.2016

 

 

                                         с. Чорна Кам’янка

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

           

                       ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        РІШЕННЯ № 4-4/VІІ

 

від 28.01.2016                                                            с. Чорна Кам`янка

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

          З  метою забезпечення  надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України ,, Про місцеве самоврядування в Україні ’’, п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу України Чорнокам`янська  сільська рада                                             

                                                          вирішила:

1.Встановити з 01.01.2016 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки за 1 кв. м. загальної площі об’єкта /об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток :

а) для фізичних осіб:

- для квартири / квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує  60 кв. метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

- для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв.  метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку / будинків, у тому числі їх часток ) загальна площа яких перевищує 180 кв.  метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

б) для юридичних осіб – 0,1відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року.

2.  Встановити з 01.01.2016 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки за 1 кв.  м. загальної площі об’єкта /об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток :- для юридичних осіб – 1відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

- для фізичних осіб:

а) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо – 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

б) інші будівлі – 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів ( Варволік К.І.)

 

 

 

 

 

М.П     Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКа   СІЛЬСЬКа   рада

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення №  4 – 5 /VII

від 28.01.2016

Про заходи щодо економного та раціонального                   

використання  коштів сільського бюджету,

передбачених на утримання бюджетних установ

Чорнокам`янської сільської ради на 2016 рік.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», та пропозиції  щодо економного і раціонального використання коштів сільського бюджету,  передбачених на утримання бюджетних установ, які знаходяться на балансі сільської  ради, відмічено необхідність проведення заходів направлених на економне та раціональне  використання  бюджетних  коштів. 

Відповідно до ст. 28 Закону  України  ,,Про  місцеве  самоврядування  в  України ’’  сесія  сільської  ради 

вирішила:

         1. Затвердити  заходи  щодо економного та раціонального використання коштів сільського бюджету, передбачених на утримання бюджетних установ Чорнокам`янської  сільської  ради  на 2016 рік (додаються).

         2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

М.П                        Сільський   голова                                              В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Додаток

  до  рішення  сесії                 Чорнокамянської сільської ради

№  4 – 5 /VII  від  28.01.2016 року

                                                           З  А  Х  О  Д  И

щодо  економного та раціонального використання коштів сільського бюджету, передбачених на утримання бюджетних установ Чорнокамянської  сільської  ради  на 2016 рік

 

 

 1. Пріоритерне спрямування на проведення видатків, передбачених за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету, коштів спеціального фонду.

 

 1. Зменшення обсягів фінансування, включно до тимчасової відмови, не першочергових регіональних програм та не бюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

 

 1. Не допустити укладання договорів на придбання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету автотранспорту, меблів, мобільних телефонів .

 

 1. Проводити заходи  з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

 1. Не допустити використання коштів на проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв, вшанування пам’яті видатних осіб.

 

 

 

 1. Не допустити збільшення чисельності  працівників  та нових бюджетних установ підпорядкованих до  Чорнокам`янської  сільської  ради.

 

 1. Не допустити  виплату грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю  в органах місцевого  самоврядування,зразкове виконання трудових обов’язків.

 

 1. Не допустити  встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасових відсутніх працівників.

 

 1. Здійснювати нарахування підвищення до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій працівників виключно в     межах фонду оплати праці.

 

 

 1. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням.

 

 

 

 

 

М.П                   Сільський   голова                                    В.П.Бузівський