ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

                                                  № 3

 

 

 

 

 

                                                              24.12.2015

 

 

 

                                                   с. ЧОРНА   КАМ`ЯНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                             

                      ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

 

 

3 – ої   сесії  сільської  ради

 

с. Чорна  Кам’янка

 

 

 

 

                                                     Обрано  депутатів   -  12

                                                     Взяло  участь  у  засіданні  ради -  10

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                        С  П  И  С  О  К

 

 

  депутатів сільської ради присутніх на 3 сесії сільської ради  24.12.2015 року

 

      1. Бойченко Т.В. -   депутат виборчого округу №2

      2.Колісник Л.В. - депутат виборчого округу №3

 3. Бугай Г.В. – депутат виборчого округу № 4

4.Парій Ю.П. – депутат виборчого округу № 5

      5. Бугай М.М.  – депутат виборчого округу  № 6

      6.Дубовик О.М. – депутат виборчого округу №8

      7. Журило Л.В. – депутат виборчого округу № 9

 8. Галаган Д.В. - депутат виборчого округу № 10

 9.Буртова Н.Д. - депутат виборчого округу № 11

 10.Лабенський П. І.- депутат виборчого округу № 11

 

 

 

 

 

 

                                      В І Д С У Т Н І :

 1.  Буртова  І.В. – депутат виборчого округу №  1
 2.  Варволік К.І. - депутат виборчого округу  № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                        ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                              Рішення 3-1/VІІ

 

від  24 грудня  2015  року  

            

Про  внесення  змін до рішення сільської ради

від 30.01.2015  №  45-1/VI                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Відповідно до  статті  77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону   України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська рада

Вирішила:

1. Внести зміни до рішення сільської ради від  30.01.2015   №  45-1/VI              « Про сільський бюджет на 2015 рік»:

1.1.  Пункт 1  викласти в новій редакції:

 

Визначити на 2015 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 1620984 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1620984 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення(згідно додатку № 1 цього рішення).

        - видатки сільського бюджету у сумі 2889856 грн,.  Видатки загального фонду сільського бюджету 1729538 гривень, та видатки спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 1160318 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 1142942 гривень(згідно додатку № 3 цього рішення).

 

 • Дефіцит сільського бюджету у сумі 1268872 гривень,  у тому числі загального фонду сільського бюджету  у сумі 1034549 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік.  По спеціальному фонду сільського бюджету  у сумі 1160318 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 1149942 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік, та кошти, що передані із загального фонду, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 •  Профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 925995 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду, згідно з додатком № 2.  

 2.       Додатки  3,6  викласти у новій редакції.

 

3.       Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

М.П                        Сільський голова                      В.П. Бузівський

 

 

ПОЯСНЮЮЧА     ЗАПИСКА

 

до  рішення  сесії  Чорнокамянської  сільської  ради

№  3 – 1/VII        від 24  грудня  2015  року 

 

         

 

     Сесія Чорнокамянської  сільської  ради  внесла  зміни  до  бюджету по загальному фонду за рахунок  перекидки ,  а  саме: 

 

 

 

З   КФК  010116   „Органи місцевого самоврядування”

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  в сумі  - 4861,00грн.

 

 

На   КФК  100203   „Благоустрій міст,сіл,селищ” 

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в сумі  4861,00грн.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                    В.П. Бузівський

 

Секретар сільської ради                                      Л.В. Журило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чорнокамянська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення № 3 - 2/VII

від  24  грудня  2015 року                 

 

Про  сільський   бюджет

  на 2016 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада                  

                                          вирішила :

            1.Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1954923 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1954923 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 1954923 грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1954923 гривень.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду
1954923  грн. згідно з додатком  2  до цього рішення.

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  11699 гривень.

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення. Врахувати передачу трансфертів районному бюджету «Інші  субвенції» у сумі  264865,00 грн  на утримання  та діяльність Чорнокам’янського дошкільного навчального закладу.

6. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільському бюджету в сумі 37333,00  грн. на культуру згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 704908,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

10.  Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

11. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу Ураїни доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

12.  Додатки 1-4  до рішення є його невід’ємною частиною.

 

М.П                     Сільський голова                                          Бузівський В.П.

                                 Пояснююча записка

до рішення сесії сільської ради  № 3-2/VII   від  24 грудня  2015 року

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

             Формування   сільського бюджету на 2016 рік здійснено відповідно вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України  і  інших  програмних документів, що визначають фінансову політику у 2016 році.

Одним із основних принципів формування взаємовідносин між державою та органами місцевого самоврядування на 2016 рік є чіткий розподіл на стабільній основі фінансових ресурсів між державним та місцевими бюджетами.

  Сільський бюджет складається із загального фонду.

Доходи загального фонду - 1954923 грн.

     14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання                  роздрібної  торгівлі підакцизних товарів - 3360,00

 

     18010500    Земельний податок з юридичних осіб  - 2900,00

 

     18010600    Орендна плата з юридичних осіб   - 1120000,00

 

     18010700    Земельний податок з фізичних осіб   - 13110,00

 

     18010900    Орендна плата з фізичних осіб   - 92210,00

 

     18050400    Єдиний податок з фізичних осіб  - 234580,00

 

     18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських    товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 450930,00

 

     19010100    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря стаціонарними джерелами забруднення  - 110,00

 

     19010300    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  - 240,00

 

     22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення                     документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину  і  дарування - 150,00

  

     41035000    Інші субвенції  - 37333,00

 

Видатки по загальному фонду – 1954923 грн.

 

1. КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

Видатки на утримання апарату управління становлять 564280  грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням –372000 грн.,

- на придбання канц. товарів та госп. товарів, придбання періодичних видань придбання бензину, масла  для автомобіля та порізки дров також для скошування бурянів, придбання миючих засобів, запчастин до оргтехніки та автомобіля – 113880 грн.

 - на послуги телекому, заправка катріджів, ремонт копютерної техніки, поповнення та обслуговування інтернету,  встановлення та обслуговування  программ, на ремонт системи опалення, на  ремонт автомобіля, на послуги редакції газети за опубліковані  оголошення - 45000

- видатки на відрядження – 4000 грн.

- на оплату електроенергії – 10000 грн.

- оплата інших енергоносіїв – 17000 грн.

- на інші поточні видатки - 2400грн. для оплати екологічного податку  та інші.

2. КФК 110201 «Бібліотеки»

Видатки на утримання бібліотеки становлять - 147100 грн.,

-  на заробітну плату з нарахуванням в.т.ч.  субвенція з державного бюджету.

- 97200 грн.,

- на придбання матеріалів для поточного ремонту в приміщені бібліотеки, 

 канц. товарів, госп. товарів, періодичних видань, книг - 28000 грн.,

- на послуги по поточному ремонту приміщення– 12300 грн.

-на оплату електроенергії – 9600 грн.

3. КФК 110204 «Палаци і будинки культури»

Видатки на утримання   будинку культури  становлять – 273770 грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням - 98400 грн., в.т.ч.  субвенція з державного бюджету.

- придбання канц. товарів, госп. товарів, миючих засобів, сценічних костюмів проведення ремонтних робіт   - 149000 грн.,

- на обслуговування оргтехніки – 2400 грн.,

- на оплату електроенергії – 9970 грн.,

- оплата інших енергоносіїв – 14000 грн.

4. КФК 100203 «Благоустрій села»

Видатки  на утримання групи благоустрою та населеного пункту – 704908 грн.

У групі благоустрою  працюватиме на громадських роботах 5 осіб на 12 місяців згідно договору, який буде  заключений  із центром зайнятості,  витрати на  заробітну плату становитимуть  50% за рахунок сільського бюджету.

На заробітну плату з нарахуванням - 81600грн.,

- на придбання електротоварів, бензину, масла, запасних частин, придбання матеріалів – 309798 грн.

- на оплату послуг по обслуговуванню доріг та інших послуг – 239110грн.,

- на оплату електроенергії  вуличного освітлення – 72000 грн., 

- на інші поточні видатки – 2400 грн., для оплати збору по екологічному податку

5. КФК 250380 «Інші субвенції»- 264865 грн.  на утримання  та діяльність Чорнокам’янського дошкільного навчального закладу.

 

 

 М.П   Сільський голова                                       В.П. Бузівський

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                 ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                              Рішення 3-7/VІІ

 

від 24.12.2015

 

Про затвердження

 соціально – економічної

програми сільської

території  на 2016 рік

 

 

 

               Відповідно до пп..22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                  в и р і ш и л а :

 

 1.      Затвердити програму економічного та соціального розвитку сільської території  на 2016 рік (додається)

 

 1.      Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію

 з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування правопорядку та боротьби з організованою злочинністю (Галаган Д.В.)

 

 

 

 

 

 

 

   М.П Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                               ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН   ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

                                              Рішення 3-3/VІІ

 

від 24.12.2015

 

Про встановлення надбавок і доплат

до посадового окладу та надання

 премій сільському голові

 

Згідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,22 Закону України» Про державну службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України» від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатку 48 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 283,сільська рада вирішила:

 

1.Встановити сільському голові:

- преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у розмірі 100% посадових окладів, економії фонду оплати праці та згідно Положення про преміювання працівників сільської ради.

 

2.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення сільському голові в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

 

 

 

 

 

 

 

       М.П  Сільський голова                                      В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

                                          ЧОРНОКАМ”ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                                           ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                         

                                                Україна , 20122, с. Чорна  Кам’янка, вул. Шевченка 83

                                                                          Телефон  79 – 2 – 42

 

                                                           

                                                                  РІШЕННЯ № 3-4/VІІ

 

від 24.12.2015  

 

Про надання дозволу на виготовлення

кадастрового плану земельної ділянки

з метою  одержання кадастрового номера

для відчудження будівлі.

 

         Розглянувши та обговоривши заяву гр. Тертичної Євдокії Миронівни

жительки м. Ватутіна про надання дозволу на виготовлення кадастрового номера

для відчудження  будівлі, згідно п.3 перехідних і прикінцевих положень Закону

України  ,,Про Державний земельний кадастр'', ст. 34 ч.1, ст. 26 Закону України

,,Про місцеве самоврядування в Україні'', ст. 12  Земельного кодексу України,

 Чорнокам»янська сільська рада вирішила:

 

 1. Надати дозвіл гр.  Тертичній Євдокії Миронівні на виготовлення

     кадастрового плану земельної ділянки з метою одержання кадастрового

     номера для відчудження будівлі в с. Чорна Кам'янкапо вул. Шевченка, 39.

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію

     з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального

     природокористування  правопорядку та боротьби з організованою

     злочинністю ( Галаган Д.В.)

 

 

 

Сільський голова                                                   В.П.Бузівський                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

 

1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 30.01.2015 № 45-1/VІ

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

2.Про сільський бюджет на 2016 рік

                    Доповідає:   Бузівський В.П. – сільський голова

 

3. Про встановлення надбавок і доплат до  посадового окладу та надання

 премій сільському голові.

                      Доповідає:   Бузівський В.П – сільський голова

4.Про надання дозволу на виготовлення кадастрового плану земельної ділянки з метою одержання кадастрового номера для відчудження будівлі гр.. Тертичній Є.М.

                   Доповідає: Бойченко О.В. – землевпорядник сільської ради

5.План роботи сільської ради на І півріччя 2016 року.

                   Доповідає:   Бузівський В.П – сільський голова

 

6. Про програму організації та фінансування у 2016-2018 роках

громадських робіт

                  Доповідає:   Бузівський В.П – сільський голова

 

7.Про затвердження соціально – економічної програми сільської території на 2016 рік.

                 Доповідає:   Бузівський В.П – сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.СЛУХАЛИ:                                   Про внесення змін до рішення сільської

                                                                ради від 30.01.2015 № 45-1/VІ

     ДОПОВІДАЄ:                                  Бузівський В.П. – сільський голова

 ВИСТУПИЛИ:                                Бугай М.М., Буртова Н.Д.

 ВИРІШИЛИ:                                    Рішення від 24.12.2015 р. №3-1/VІІ

                                                            прийнято одноголосно(додається)

      2.СЛУХАЛИ:                                   Про сільський бюджет на 2016 рік

  ДОПОВІДАЄ:                                 Бузівський В.П. – сільський голова

  ВИСТУПИЛИ:                                Бугай Г.В., Колісник Л.В.

  ВИРІШИЛИ:                                   Рішення від 24.12.2015 р. №3-2/VІІ

                                                            прийнято одноголосно(додається)

    

      3.СЛУХАЛИ:                                   Про встановлення надбавок і доплат

                                                                 до посадового окладу та надання

                                                                 премій сільському голові.

       ДОПОВІДАЄ:                                 Бузівський В.П. – сільський голова

   ВИСТУПИЛИ:                               Лабенський П.І., Дубовик О.М.

   ВИРІШИЛИ:                                  Рішення від 24.12.2015 р. №3-3/VІІ

                                                            прийнято одноголосно(додається)

 4.СЛУХАЛИ :                                   Про надання дозволу на виготовлення

                                                             кадастрового плану земельної ділянки

                                                             з метою одержання кадастрового

                                                             номера для відчудження будівлі гр..

                                                             Тертичній Є.М.

        ДОПОВІДАЄ:                                 Бойченко О.В. – землевпорядник

                                                                  сільської ради

        ВИСТУПИЛИ:                                Парій Ю.П., Галаган Д.В.

   ВИРІШИЛИ:                                   Рішення від 24.12.2015 р. №3-4/VІІ

                                                             прийнято одноголосно(додається)

 

     5.СЛУХАЛИ:                                     План роботи сільської ради на

                                                                  І  півріччя 2016 року.

       ДОПОВІДАЄ:                                  Бузівський В.П. – сільський голова

       ВИСТУПИЛИ:                                 Бойченко Т.В., Журило Л.В.

  ВИРІШИЛИ:                                    Рішення від 24.12.2015 р. №3-5/VІІ

                                                             прийнято одноголосно(додається)

 

      6.СЛУХАЛИ:                                    Про програму організації та

                                                                  фінансування у 2016 - 2018 року.

     ДОПОВІДАЄ:                                    Бузівський В.П. – сільський голова

     ВИСТУПИЛИ:                                   Галаган Д.В., Журило Л.В.

ВИРІШИЛИ:                                      Рішення від 24.12.2015 р. №3-6/VІІ

                                                           прийнято одноголосно(додається)

    7.СЛУХАЛИ:                                    Про затвердження програми на 2016 рік

     ДОПОВІДАЄ:                                  Бузівський В.П. – сільський голова

 ВИСТУПИЛИ:                                Бугай М.М., Буртова Н.Д.

 ВИРІШИЛИ:                                    Рішення від 24.12.2015 р. №3-7/VІІ

                                                            прийнято одноголосно(додається)

 

 

 

 

 

М.П                 Сільський голова                              В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                             

                      ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                               РІШЕННЯ № 3-6/VІІ

 

   від 24.12.2015

                                                                                               село Чорна Кам`янка

 

Про програму організації та

фінансування у 2016-2018 роках

громадських робіт

 

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року,

Чорнокам`янська сільська  рада

                                                          вирішила:

 

 1.       З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2016-2018 роки (додається).
 2.       При формуванні  бюджету на 2016-2018 роки передбачати кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.
 3.       Чорнокам`янській сільській раді забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення району на 2016-2018 роки.
 4.      Контроль за виконанням рішення покласти на голову сільської ради  Бузівського В.П.

 

 

 

       М.П.                Сільський голова                             В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Чорнокам`янської

                                                                                                            сільської ради

від 24.12.2015 № 3-6/VІІ

 

 

Програма організації та фінансування на 2016-2018 роки громадських робіт

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Протягом 2015 року скористались послугами Маньківського центру зайнятості ______ осіб з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2016 року – ______ з числа незайнятого населення.

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Маньківським центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Протягом 2015 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь _______ осіб з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2016 року – _______ осіб з числа незайнятого населення. Оплата праці ______ осіб протягом 2015 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), протягом 11 місяців 2016 року – _______ осіб.

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  

Також, у 2016-2018 роках планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

 

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів с. Чорна Кам`янка та с. Юрпіль до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
 • соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
 • забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
 • взаємодія органів місцевого самоврядування, Маньківського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

 1. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с. Чорна Кам`янка та с. Юрпіль , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів (можна описати), проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2016-2018 роки.

 

 1. Перелік видів громадських робіт
  1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:
 1. Благоустрій населеного пункту (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).
 2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
 3. Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).
 4. Догляд за одинокими непрацездатними особами, у тому числі особами похилого віку, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
 5. Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
 6. Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та  

     технічної підготовки документації з кур»єрської доставки документів та   

     запитів.

 1. Інформування населення щодо запобігання порушень громадського 

     порядку

 

 1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:
 1. Сільськогосподарські роботи,
 2. Роботи у галузі виробництва харчових продуктів.
 3. Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур»єрської доставки документів та запитів
 4. Інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку

 

 1. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 1. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення с. Чорна Кам`янка та с. Юрпіль

                                       на 2016-2018 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт

грудень 2015 року

Соціальні партнери районний центр зайнятості, територіальні центри (за згодою), організації Товариства Червоного Хреста України, інші громадські організації (за згодою) 

2

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для району і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

грудень 2015 року-2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості,

 Чорнокам`янська сільська рада

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2016-2018 роки

Чорнокам`янська сільська рада, Маньківський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

4

Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Маньківським районним центром зайнятості, іншими партнерами

2016-2018 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості

6

Визначити обсяги громадських робіт

2016-2018 роки

Чорнокам`янська сільська рада , керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

7

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості, Чорнокам`янська сільська рада ,

визначені роботодавці (за їх згодою)

8

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Маньківському районному центру зайнятості

2016-2018 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2016-2018 роки

Чорнокам`янська сільська рада, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою), Маньківськй районний центр зайнятості

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Чорнокам`янську сільську раду та  Маньківський районний  центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Чорнокам`янську сільську раду та Маньківський районний  центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА.

Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки ефективності Програми, а у випадку невиконання – пояснення причин невиконання.

 

 1. Очікуваний кінцевий результат Програми

 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

 

 

 

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості

осіб

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

2

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт

осіб

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

3

Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості

%

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

4

Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт

осіб

Чорнокам`янська сільська рада

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

 

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2016-2018 роках для населення с. Чорна Кам`янка та  с. Юрпіль та джерела фінансування

 

№ з/п

Назва роботодавця

Вид робіт

Джерело фінансування

1

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур»єрської доставки документів та запитів.

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Чорнокам`янська сільська рада

 

Інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Чорнокам`янська сільська рада

 

Благоустрій населеного пункту (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Чорнокам`янська сільська рада

 

Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Чорнокам`янська сільська рада

 

Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 

                           ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                  П Р О Т О К О Л

 

                                                №3

 

 

 

 

                                    від   24.12.2015

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                РЕГЛАМЕНТ

             ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                       Розділ І

 

Загальні положення

        Стаття І

        Сільська   рада  є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Чорна Кам»янка та Юрпіль  у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими радам.

  Стаття 2

         Діяльність  сільської ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції,  законності, гласності, правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами,  відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею  органів, вибраних чи призначених посадових осіб,  широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

       Стаття 3

       Порядок формування і організація діяльності  сільської  ради , депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також даним регламентом.

       Стаття 4

        Сільська  рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної  кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження ради попереднього скликання.

 

      У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу   сільської  ради  входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

       Строк повноважень ради – п’ять років.

 

 

                                                                                                      

       Стаття 5

        Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються  сільською радою за пропозицією сільського голови , постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

 

                                                     

 

 

 

  Розділ ІІ

Сесія  сільської ради

 

        Стаття 6

        Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з  засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

        Перша сесія новообраної ради скликається сільською  виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради  відповідно до  ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

         Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова  сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

         Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської  ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради,  сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради і враховує її пропозиції.

Стаття 7

           Сесії сільської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади, об'єднань, громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації.

           На закритому  засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради  необхідна для розгляду відповідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запро­шуються на сесію, визначає і організовує сільський голова. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офі­ційно запрошені на сесію сільської  ради.

Запрошені особи не мають права втручатися з роботу сесії, зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі неви­конання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Стаття 8  

1. Сесії сільської   ради скликаються сільським  головою в міру необ­хідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови сільського  голови, або неможливос­ті його скликати сесію ради, сесія сільської  ради   скликається  секретарем  ради,,

 

Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради , виконавчого комітету сільської ради.  .

У разі, якщо посадові особи у двотижневий термін не скликають сесію , сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.   Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації по пізніше як  за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4.  Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що  вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не  пізніш як за 2 днів до сесії.

Стаття 9

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія   сільської  ради.

2.      Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі  сільському  голові з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

3.      Розпорядження  сільського  голови  про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

4.      Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 10

І. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її  засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу    сільської  ради.

                                                           

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за півгодини до відкриття засідання ради. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і  після перерви перед кожним засіданням ради.

Стаття 11

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися  сільським  головою, постійними комісіями, депутатами, виконкомом  сільської  ради.

Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

2.     Проект порядку денного сесії готується  сільським  головою, з урахуванням пропозицій, що надійшли.

3. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються постій­ними комісіями, депутатами або комісією, яку створено для підготовки конкретного питання.

4.      При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5.      Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов'язковому порядку попередньо розглядають­ся відповідними постійними комісіями.

6.      Після реєстрації і розгляду  сільським  головою чи  секретарем  ради матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення.

 

7.   Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, секретарем  сільської  ради . Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень.

У разі незгоди зазначених правових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

8.      З врахуванням висновків комісії/комісій/  сільський  голова  приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

9.Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

10.      Проекти рішень ради, при необхідності, за  сільського  голови ради можуть бути передані  в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

11.        Сільський  голова  на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до  порядку денного. Якщо постійні комісії, чи  депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

12. Порядок денний сесії затверджується радою на сесії сільської ради  відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Стаття І2

1. На час проведення сесії сільської  рада  секретарем сесії  є  секретар   сільської ради.

2. Секретар організовує  запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення,  заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.

Стаття 13

1. Сесію сільської  ради відкриває, веде і закриває сільський голова або   секретар сільської ради, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій - один з депутатів за рішенням ради.

2.  На початку чергової сесії, ще  до обговорення її порядку денного, сільський голова або  секретар сільської  ради  в усній формі інформує депутатів про стан справ в  селі   , про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

   Обговорення цих повідомлень не проводиться.

3. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради,   депутатами.
Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

4.Головуючий на сесії:

-       забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

-       керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-       надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;                                                                                                                                  - у разі порушень висту­паючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;                                                                                                                                                       - надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депу­тати мають право на першочерговість виступу;

-   при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим  регламентом;

-   може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

-   оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і дові­док, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

-   проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

-   дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

-   має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

-   підписує протокол засідання сесії;

-   організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатами    для  вирішення   питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

6.  Сесії  сільської   ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

 

Стаття 14

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 40 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 15 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин для виступів  депутатів сільської   ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

Перед початком обговорення по кожному питанню, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не прий­няла іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій , слово надається обов'язково до припинення обговорення.

3.  Сільський  голова ,секретар сільської ради , голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

4. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище.  Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов'язаний попе­редити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6.. При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського  бюджету, звітів про    їх вико­нання обов'язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і прово­диться їх обговорення.

7.   З усіх питань державного, адміністративного, господарсь­кого і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісіїчи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не висту­пає з доповіддю а даного питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаю­чих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь  в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 

 

Стаття 15

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проекти рішень із фінансових пит ань  готує спеціаліст  ради – головний бухгалтер, із земельних питань – спеціаліст – землевпорядник. Завізовані ними проекти рішень подаються до засідання ради  секретарю сільської ради.

       3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхід­ної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.             

      У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кіль­кості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

      4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подають­ся секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

5. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 16

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймав таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визна­чення його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову, заступника голови  і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів /чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів/ може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування /рішення прийнято чи відхилено/.

4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах секретаря ради, при розгляді персональ­них питань, крім випадків, визначених цим регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголо­шуються головою лічильної комісії, видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.                     

 

          Секретар ради  обирається з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесмену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури  секретаря ради вносить с ільський голова.

 

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис  «Підтримую рішення» і попереду – порожній квадрат, нижче – запис « не підтримую рішення» і попереду проти цього запису порожній квадрат.

                                                                                                         

На кожному бюлетені мають бути  підпис голови лічильної комісії, секретаря лічильної комісії, члена комісії який видав бюлетень і печатка сільської ради при голосуванні про проект рішення ради та печатка сільської  виборчої комісії при виборах секретаря сільської ради.

 

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіну, для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів  сільської ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування, У квадраті проти прізвища кандидата , за якого голосує депутат, робиться позначка "плюс" /+/ або інша. У разі не підтримання кандидата /жодного з кандидатів/, депутат робить позначку "плюс" /+/ або іншу в квадраті проти слів "не підтримую кандидата" /"не під­тримую жодного з кандидатів/.

Аналогічно заповняється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жод­ної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія скла­дає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затверджений результатів таємного голосування.

8.      Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

9.      Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

10. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню ради проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується сільським головою, а у випадках, передбачених у   п. 1 ст.І4 даного регламенту - головуючим на сесії.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

12. Прийняте рішення ради в десятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям,, відповідним підприємствам, уста­новам, організаціям, посадовим особам.

13.  Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

14.  Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

 

            Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій,  якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний  строк розглядаються головою ради і направляються відповідним дер­жавним і громадським органам, посадовим особам, які зобов'язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх ре­зультати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії а також раді.

16. Листи і звернення громадян, що  надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 17

1. В  протоколі сесії ради вказуються:

-   назва ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/ і дата проведення сесії;

-   кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

-   порядок денний сесії;

 

-   прізвища депутатів, які виступили /для осіб, які не є депутатами - посади/, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання /письмово чи усно/
доповідачам;

-   перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань /про затвердження порядку  денного  щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома дові­док тощо/ заносяться до протоколу сесії.

 

2. До протоколу сесії додаються:

-       тексти доповідей і співдоповідей;

-       рішення, прийняті радою;

-       письмові запити депутатів;

-       письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

-       письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

-       список реєстрації депутатів;

-       список запрошених осіб.

3.   Протокол сесії ради оформляється в місячний строк і підписується головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії та своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність секретар сільської ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку у секретаря ради, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 18

1. Повноваження, депутата ради починаються з моменту офіцій­ного оголошення  територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед вибор­цями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3.      На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням  йому середнього заро­бітку за основним місцем  роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

4.      Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій рад, засідань постійної  та інших комісій рад, до складу яких його обрано, виконувати інші доручення ради пов»язані з виконанням  Указів, Законів, Порядків, Інструкцій  та інших законодавчих актів.

5.      У разі пропуску депутатом  протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкли­кання такого депутата у встановленому законом порядку.

6.      Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, роз­глядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним її орга­нам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи по­відомити депутатові та раді.

8. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що протирічать правилам  депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань депутатської діяльності і  етики прийняти до нього такі міри впливу: попередженням, попередження з  повідомленням  в засобам масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутися до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

            Стаття 19

1. Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій неза­лежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  ради.

2. Сільська рада приймає рішення про визнання звернення де­путата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голо­сів присутніх депутатів.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зо­бов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чин­ного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової осо­би, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 20

І. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи за чисельністю не менше 5 чоловік. Сільський голова не може входити до складу депутатських груп.

2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою.

3. Для реєстрації депутатської групи сільському голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Сільський голова на початку чергової сесії ради зобов'язаний зро­бити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

                     При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності /п.І/ сільський голова оголошує про її розпуск.

4. Зареєстрована група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретаря сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

5. Депутатська група не має права виступати від імені сільської ради.

6.      За поданням зареєстрованої групи, з дозволу сільського голови , підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

7. Групі  депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Стаття 21

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених законодавством. Крім цього, рада може достроко­во припинити повноваження депутата у випадках:

-   подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

-   виконання вироку суду, згідно з яким до депутата застосована міра покарання, повязана з позбавленням волі;

-   звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі району.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань депутатської діяльнос­ті та етики, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість відкликаного.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради доводиться до відома громади.

 

Глава ІУ. Постійні комісії ради                                                                                                  Стаття 24

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим на сесії сільської ради.

                    Глава УП. Виконавчий комітет сільської  ради                                                                                                 Стаття 25

1. Рада утворює виконавчий комітет. Виконавчий комітет ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2. Виконавчий комітет сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого  самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

Працює виконавчий комітет згідно з положенням про виконавчий комітет сільської ради.

3.  Персональний і кількісний склад виконавчого комітету,  встановлюється радою за поданням її голови.

 1. Виконавчий комітет сільської ради за посадою очолює сільський голова.
 2. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила,з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний районній державній адміністрації.
 3. Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.

 

Глава УІІІ.

Контрольна діяльність сільської ради.

 

Сільська рада у межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і розташованих на території сільської ради та забезпечує дотримання законності.

 

Глава ІХ

Дострокове припинення повноважень сільської ради.

 

Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

 • якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших Законів, прав і свобод громадян.
 • Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін встановлений цим Законом та регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

 

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму. Після дострокового припинення повноважень сільської ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

 

 

 

 

 

 

М.П       Сільський голова                                               В.П. Бузівський      

 

                                                                                         Додаток до рішення сільської

 ради від 24.12.2015 № 3-5/VІІ

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

Сільської ради на І півріччя 2016 року

І. Розглянути на сесії сільської ради:

Січень

 1. Про звіт по виконанню програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік та затвердження програми на 2016 рік.
 2. Про звіт по виконанню сільського бюджету за 2015 рік та затвердження сільського бюджету на 2016 рік.

 

Квітень

 

ІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради (за окремими планами).

 

ІІІ.Організаційні питання :

1.Участь у заходах присвячених   річниці визволення Маньківщини,

річниці з дня народження Т,Г,Шевченка,  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні,  річниці Конституції України.

VІ. Контроль за виконанням :

1.Рішення сесії від 14.03.2008 21-3/У “Про переведення пустуючих  земель у землі запасу сільської ради ”, виконувати і   тримати постійно на контролі

                               Постійні комісії сільської ради

V. Організація заходів з нагоди відзначення державних, професійних та пам’ятних дат:

 • святкування Нового року та Різдва Христового – 01,07 січня
 • день Соборності України – 22 січня
 • відзначення  річниці визволення Маньківщини-07 березня
 • Свято 8 березня
 •  річниця з дня народження Т,Г,Шевченка – 09 березня
 • день землевпорядника – 13 березня
 • Великдень – 1травня
 • День Чорнобильської трагедії – 26 квітня
 • День міжнародної солідарності трудящих – 1 травня
 • День Перемоги, день матері – 9 травня
 • Трійця
 • Міжнародний день захисту дітей – 01 червня
 • День скорботи – 22 червня
 • День молоді – 27 червня
 • День Конституції – 28 червня

 

 

 

 

М.П    Сільський голова                                    В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                               

                                                             

                    ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

        МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № 3 – 5/VІІ

від 24.12.2015

 

 

Про план роботи сільської

ради на І півріччя 2016 року

 

 

 

                 Згідно до пп.7 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада 

                                                       в и р і ш и л а :

 

           1.Затвердити план роботи сільської ради на І півріччя  2016 року (додається).

 

           2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії ради.

 

 

 

                

 

 

                         Сільський  голова                           В.П. Бузівський