27 сесія 21.08.2018 року

 

 

                                                                            

                                                                                                                                                

                                                                                                                       ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                                                                                                   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                   РІШЕННЯ

    від    21.08.2018                                                                                                                    №27-1 /VІІ

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 19.12.2017 №21-1/VII

«Про  сільський   бюджет  на 2018 рік»

         Відповідно  до  статті  72,78  Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська   рада вирішила :

1.  Внести   зміни  до  рішення   сільської  ради (із  змінами)  від  19.12.2017 року № 21-1/VІІ :        

        1.1   Пункт  2  викласти  в  новій  редакції:

« 2.  Затвердити  бюджетні   призначення   головним    розпорядникам    коштів сільського     бюджету    на      2018  рік,  у    тому    числі   по  загальному  фонду
3366,528   тис. грн.,   по    спеціальному      фонду    111,124  тис. грн.    згідно    з                  додатком    3   до   цього   рішення.»

         2.   Додаток  3 затвердити в новій редакції.

         3.  Додаток 3 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                              Бузівський В.П.       

 

 

                                                                                                                                                                   

                    ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

                    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                      РІШЕННЯ

від    21.08.2018                                                                                                                                           №27-2 /VІІ

 

Про розгляд  Договору про

співробітництво з Іваньківською

територіальною громадою та його

підписання

          Розглянувши  Договір про співробітництво з Іваньківською територіальною  громадою та заслухавши сільського голову  Бузівського Віталія Петровича,згідно статті 6 Закону України ’’ Про співробітництво територіальних  громад ’’, керуючись статтями 25, 26, 59  Закону  України       “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  сільська  рада  в и р і ш и л а:

1.Відмовити  у  підписанні  Договору про співробітництво з Іваньківською територіальною  громадою.

2.Про    прийняте    рішення,   сільському    голові -   Бузівському    Віталію Петровичу, довести  до відома керівника  Іваньківської  територіальної громади.

3. Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на постійну комісію  з  питань  соціально - культурного  розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології  та  раціонального  природокористування  (Галаган Д.В.).

 

 

 

           Сільський   голова                                       В.П.Бузівський

 

 

                                                                                                                                                                      

                    ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

                     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                          РІШЕННЯ

    від    21.08.2018                                                                                                                                          №27-3 /VІІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації з метою передачі

у приватну власність земельних ділянок

гр. Яцюку О.О.

          Розглянувши  заяву  жителя  м. Одеси  гр. Яцюка Олександра Олександровича, про  надання йому  дозволу  на  виготовлення технічної  документації  із  землеустрою  з  метою  передачі   земельних  ділянок  безоплатно  у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого  будинку,  господарських  будівель   і  споруд  та  для  особистого селянського  господарства,  згідно  п.34  ч.1  ст.26  Закону  України   “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  ст..12, 118, 120 Земельного Кодексу України,  сільська  рада  в и р і ш и л а:

        1. Надати дозвіл на  виготовлення  технічної документації  із землеустрою  з метою передачі земельної ділянки безоплатно у приватну власність для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку  господарських  будівель  і  споруд  площею  0,25 га  по  вул. Шевченка, 51,  в  с. Чорна Кам’янка  Маньківського району  Черкаської  області.

         2. Решту площі земельних ділянок, а саме:

-  0,23 га по вул. Шевченка, 51, та 0,12 га по вул. Шевченка б/н, які рахувалися за спадкодавцем, надати в користування на умовах короткострокової оренди.

         3. Спеціалісту – землевпоряднику  сільської  ради  Бойченко  Олегу Васильовичу   внести   зміни   до   земельно - облікової   документації.

         4. Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на постійну комісію  з  питань  соціально - культурного  розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології  та  раціонального  природокористування  (Галаган Д.В.).

 

 

                                                                                                       Сільський   голова                                       В.П.Бузівський

 

 

                                                                                                                                                                     

                    ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                         МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

                         ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                             РІШЕННЯ

від    21.08.2018                                                                                                                                            №27-4 /VІІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації з метою передачі

у приватну власність земельних ділянок

гр. Безверхій Л.М.

          Розглянувши  заяву  жительки  смт. Маньківка гр. Безверхої Лесі Миколаївни, про  надання її  дозволу  на  виготовлення технічної  документації  із  землеустрою  з  метою  передачі   земельних  ділянок  безоплатно  у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого  будинку,  господарських  будівель   і  споруд  та  для  особистого селянського  господарства,  згідно  п.34  ч.1  ст.26  Закону  України   “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  ст..12, 118, 120 Земельного Кодексу України,  сільська  рада  в и р і ш и л а:

         1. Надати дозвіл  на  виготовлення  технічної документації  із землеустрою  з метою передачі земельних ділянок безоплатно у приватну власність для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку  господарських  будівель  і  споруд  площею  0,25 га  та  для  особистого   селянського  господарства  площею  0,23 га   по  вул. Шаповалова,101,  в  с. Чорна Кам’янка Маньківського      району   Черкаської   області.

         2. Спеціалісту – землевпоряднику  сільської  ради  Бойченко  Олегу Васильовичу   внести   зміни   до   земельно - облікової   документації.

         3. Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на постійну комісію  з  питань  соціально - культурного  розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології  та  раціонального  природокористування  (Галаган Д.В.).

 

 

 

                                                                                                            Сільський   голова                                       В.П.Бузівський