25 сесія 26.06.2018 року

 

                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                            ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                                                                                                        ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                 РІШЕННЯ

      від 26.06.2018                                                                                                                    25-1/VІІ

Про встановлення ставок та

пільг  із  сплати земельного

податку на 2019 рік

 

        Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу  України , з  метою забезпечення  надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’, Чорнокам’янська сільська  рада   вирішила:

        1. Встановити з 01.01.2019 року ставку по  земельному податку  згідно Додатку 1,в розмірі:

        1) для земель сільськогосподарського призначення та земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено – 0,3 відсоток від цієї нормативної грошової оцінки;

        2) для земель несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено –  1 відсоток  від  цієї  нормативної  грошової  оцінки;

        3) для земельних ділянок розташованих за межами населених                   пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено –  2,5 відсотків  від нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  області.

        2. Встановити  з 01.01.2019 року пільги  по сплаті  земельного податку                           за  переліком згідно  Додатку 2, для  наступних   юридичних   осіб:

  -     органи  державної  влади та  органи  місцевого  самоврядування ;

  -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, охорони здоров’я,                     які   утримуються   за   рахунок    коштів  державного  або   місцевих   бюджетів;

  -   релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано                        у встановленому порядку, за земельні ділянки надані для будівництва                      та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

        3. Рішення  від 17.01.2017  №15-2/VІІ -  визнати таким, що втратило чинність з 01січня 2019 року.

        4. Оприлюднити рішення на  сайті Чорнокам’янської  сільської   ради відповідно до вимог чинного законодавства.

        5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на   постійні  комісії  сільської   ради    з   питань   планування   бюджету   та  фінансів ( Варволік К.І.).

        6. Рішення   набирає  чинності  з  01.01.2019  року.

 

                                   Сільський  голова                                                В.П.Бузівський

 

Додаток 2

до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Чорнокам’янської сільської ради

(найменування сільської ради) 

                                                                                                                                        від  26  червня 2018р. №25-1/VІІ

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

                                                                                       Пільги встановлюються на 01 січня 2019 року та вводяться в дію  з  01.01. 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

         71                                                                                                                                                                                               Чорнокам’янська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

-   органи   місцевого  самоврядування ;

 -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

-   заклади культури,

-   заклади охорони здоров’я,

 -  релігійні організації України,

 

100

100

100

100    

100

 

     

 

 

Секретар  сільської  ради                                                    Л.В. Журило

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чорнокам'янської сільської ради

(найменування сільської ради)

від  26 червня 2018 р. №25-1/VІІ

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 01 січня  2019 року та вводяться в дію
з  01.01. 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71                                                      Чорнокам'янської сільської ради

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2,5

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства

-

2,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

-

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

-

-

01.05

Для індивідуального садівництва

-

-

01.06

Для колективного садівництва

-

-

01.07

Для городництва

-

-

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

-

-

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

-

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1

1

02.02

Для колективного житлового будівництва

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

03

 

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,01

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,01

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,01

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,01

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

-

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

10

 

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

        -

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

10.06

Для сінокосіння

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

11

 

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

0,01

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

2,5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

        -

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

16

Землі запасу

2

1

17

Землі резервного фонду

2

1

18

Землі загального користування

-

-

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секретар  сільської  ради                                                    Л.В. Журило

 

                                                                                                                                                                      

                   ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                    МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    РІШЕННЯ

 від  26.06.2018                                                                                                                                           25-2/VІІ

Про встановлення ставок та пільг

із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

        Керуючись статею 266 Податкового Кодексу України , з  метою забезпечення  надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України ,, Про місцеве самоврядування                в Україні ’’, Чорнокам`янська  сільська рада   вирішила:

          1. Встановити на території Чорнокам’янської сільської ради з 01.01.2019 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки     за 1 кв. м. загальної площі об’єкта /об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток :

         а) для фізичних осіб:

- для квартири / квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує  60 кв. метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

- для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв.  метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку / будинків, у тому числі їх часток ) загальна площа яких перевищує 180 кв.  метрів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року;

          б) для юридичних осіб – 0,1відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного(податкового) року.

           2. Встановити з 01.01.2019 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки за 1 кв.  м. загальної площі об’єкта /об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток : - для юридичних осіб –                       1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом       на  01 січня  2019  року;

- для фізичних осіб:

        а) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо – 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на                   01 січня звітного(податкового) року;

         б) інші будівлі – 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

         3. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового Кодексу України, за переліком згідно  Додатку 2.

         4.Рішення від 22.12.2016  №14-12/VІІ визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2019 року.

         5.Оприлюднити  рішення  на  сайті Чорнокам’янської  сільської  ради.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії  сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів ( Варволік К.І.).

         7. Рішення  набирає чинності  з  01.01.2019 року.

 

                   Сільський голова                                                      В.П.Бузівський                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 2
                                                                                                                                                                                               до  рішення про встановлення ставок
                                                                                                                                                                                     та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
                                                                                                                                                                                     відмінне від земельної ділянки

 

                                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                     рішенням Чорнокам’янської сільської ради

                                                                                                                                                                                                     (найменування сільської ради)

                                                                                                                                                                                                  від  26 червня  2018 р. № 25-2/VІІ

                                                                                                                                                  ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 01 січня 2019 року та вводяться в дію  з 01.01.2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71                                                                             Чорнокам’янська сільська рада

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

-   органи   місцевого  самоврядування ;

 -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

-   заклади культури,

-   заклади охорони здоров’я,

 -  релігійні організації України,

100

100

100

100

100

 

         Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чорнокам'янської сільської ради

(найменування сільської ради)

від 26 червня  2018 р. №25-2/VІІ

                                                                                                                                                      СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з «01» січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71

   

Чорнокам'янська сільська рада

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 -

 -

-

-

-

-

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

-

-

-

-

-

-

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

-

-

-

-

-

-

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

-

-

-

-

-

-

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

-

-

-

-

-

-

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

-

-

-

-

-

 

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

-

-

-

-

-

-

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

-

-

-

-

-

-

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-

-

-

-

-

-

-

-

113

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

-

-

-

-

-

-

-

-

1211.2

Мотелі

-

-

-

-

-

-

-

-

1211.3

Кемпінги

-

-

-

-

-

-

-

-

1211.4

Пансіонати

-

-

-

-

-

-

-

-

1211.5

Ресторани та бари

-

-

-

-

-

-

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

-

-

-

-

-

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

-

-

-

-

-

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

-

-

-

-

-

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

               

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

-

-

-

-

-

-

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя

-

-

-

-

-

-

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв

-

-

-

-

-

-

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

-

-

-

-

-

 

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

-

-

-

-

-

-

-

-

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1

 1

 1

1

 1

 1

1

1

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

-

-

-

-

-

-

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

-

-

-

-

-

-

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

-

-

-

-

-

-

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

-

-

-

-

-

-

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

-

-

-

-

-

-

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

-

-

-

-

-

-

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

-

-

-

-

-

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

-

-

-

-

-

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

-

-

-

-

-

-

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

-

-

-

-

-

-

-

-

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

-

-

-

-

-

-

-

-

1242.2

Гаражі підземні

-

-

-

-

-

-

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1242.4

Навіси для велосипедів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 

125

 

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

-

-

-

--

-

-

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

-

-

-

-

-

-

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

-

-

-

-

-

-

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.3

Силоси для зерна

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.6

Холодильники

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.7

Складські майданчики

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.8

Склади універсальні

-

-

-

-

-

-

-

-

1252.9

Склади та сховища інші

-

-

-

-

-

-

-

-

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

-

-

-

-

-

-

-

1261.3

Цирки

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1261.4

Казино, ігорні будинки

-

-

-

-

-

-

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

-

-

-

-

-

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1262

                                                                                                      

                                                                                                     Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1262.3

Технічні центри

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1262.4

Планетарії

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1262.5

Будівлі архівів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1265

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

-

-

-

-

-

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

-

-

-

-

-

-

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

-

-

-

-

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

-

-

-

-

-

-

-

1265.5

Тири

-

-

-

-

-

-

-

-

1265.9

Зали спортивні інші

-

-

-

-

-

-

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.2

Будівлі для птахівництва

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.6

Будівлі тепличного господарства

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.7

Будівлі рибного господарства

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

-

-

-

-

-

-

-

-

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

-

-

-

-

-

-

-

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

0,01

 0,01

 0,01

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

-

-

-

-

-

-

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1

Казарми Збройних Сил

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

-

-

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

               

 

 

                            Секретар  сільської  ради                                                    Л.В. Журило

 

                                                                                                                                                                         

                             ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                       ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 РІШЕННЯ

від 26.06.2018                                                                                                                                            №25-3/VІІ

 

Про план роботи сільської

ради на ІІ півріччя 2018 року                                                                                                                                                                                                                         с. Чорна Кам’янка

 

            Згідно  до  пп.7  ч.1  ст.26  Закону  України  “ Про  місцеве самоврядування  в  Україні ”, сільська  рада  в и р і ш и л а :

          1. Затвердити  план  роботи сільської  ради  на ІІ півріччя  2018 року (додається).

          2. Контроль  за виконанням  рішення  покласти   на  постійні  комісії  ради.

 

                 Сільський  голова                                             В.П. Бузівський

 

                                                                                               Додаток до рішення             

                                                                                                            Чорнокам’янської

                                                                                                             cільської ради  

                                                                                                             №25 – 3/VІІ

                                                                                                             від 26.06.2018 р.

 

                            П Л А Н    Р О Б О Т И

                                сільської ради на ІІ півріччя 2018 року

І.Розглянути на сесії сільської ради :

                                                   Л И П Е Н Ь

Про звіт по виконанню сільського бюджету за І півріччя 2018 року

                                                  Ж О В Т Е Н Ь

Про звіт по виконанню сільського бюджету за 9 місяців поточного року.

                                                  Г Р У Д Е Н Ь

Про формування сільського бюджету на 2019 рік.

Про програму соціально-економічного розвитку сільської території на 2019 рік.

ІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради (за окремими планами).

ІІІ. Організаційні  питання :

надання допомоги виконавчому комітету в організації і проведенні Дня Незалежності України .

ІV. Контроль за виконанням :

рішення сесії сільської ради № 1 – 4//VІІ від 11.11.15 року “ Про постійні комісії сільської ради

V.Організація заходів з нагоди відзначення державних,професійних свят та пам’ятних дат:

Кубок імені А.І.Янковенко  – 02 липня

Свята Івана Купала – 07 липня 

Дня працівників торгівлі – 28 липня

Дня незалежності України – 24 серпня

Дня знань – 01 вересня

Міжнародного дня миру – 18 вересня

Дня фармацевта – 21 вересня

Дня бібліотек – 30 вересня

Міжнародний день людей похилого віку, день працівників освіти – 1 жовтня

День українського козацтва – 14 жовтня

День працівників сільського господарства – 20 листопада

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій – 26 листопада

Всесвітній день боротьби зі СНІДом – 01 грудня

Міжнародний день інвалідів – 03 грудня

День Збройних сил України – 06 грудня

День місцевого самоврядування – 07 грудня

День святкування Нового року і Різдва Христового

 

                                                                                                                     Сільський голова                                                    В.П.Бузівський

                                                                              

                                                                                                                                                                      

                   ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    РІШЕННЯ

від    26.06.2018                                                                                                                                         №25-4 /VІІ

 

Про  надання   земельної   ділянки

гр. Мандрі М.Г. на умовах

короткострокової  оренди

 

         Розглянувши  заяву, жителя смт. Маньківка гр. Мандри Михайла Григоровича,   про надання  йому земельної  ділянки  на умовах  короткострокової оренди, згідно ст..34  ч.1 ст.26                   Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування    в  Україні ”, ст..12, 124 Земельного Кодексу України, п.в  ст.5, ст.21 Закону  України “ Про оренду землі ”,  Чорнокам’янська  сільська  рада           в и р і ш и л а:

         1. Надати  гр.. Мандрі   Михайлу   Григоровичу    земельну     ділянку   розміром  0,28 га   в   короткострокову   оренду   терміном   до   1  року по       вул. Шевченка, суміжники   з усіх  сторін   землі   сільської   ради.

         2. Орендна  плата  встановлюється  в  розмірі  1 %  від  грошової  оцінки земельної  ділянки.

         3. Контроль за виконання даного рішення покласти на  постійну                  комісію з питань  соціально-культурного розвитку , розвитку малого                          і  середнього бізнесу,   екології     та    раціонального   природокористування    (Галаган Д.В.)

     

                        Сільський голова                                                /В.П. Бузівський/

                                                                    

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                                                                                                               ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

25 5/VІІ

від  26.06. 2018

 

Про встановлення транспортного

податку на території Чорнокам’янської

сільської ради на 2019 рік

 

         Відповідно  до  статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12,                статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

         1. Встановити на території Чорнокам’янської сільської ради транспортний податок.

        2. Затвердити Положення про  порядок обчислення  та сплати транспортного податку на території  Чорнокам’янської сільської ради згідно            з додатком.

        3. Оприлюднити дане рішення на інтернет сторінці Чорнокам’янської сільської ради офіційного Веб сайту Маньківської районної ради.

        4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  планування  бюджету та фінансів (Варволік К.І.).

        5. Рішення  набирає  чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

                        Сільський голова                                                                   В.П. Бузівський

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток №1

до рішення сільської ради

                                                                              від  26.06.2018  №25-5/VII

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території

Чорнокам’янської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством  власні  легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.

5. Ставка податку та податковий період

1 Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66. 

5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.

6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Чорнокам’янської сільської ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строки сплати податку

7.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Чорнокам’янської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар сільської ради                                                                   Л.В. Журило

                                                                                

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        ЧОРНОКАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                                                                                                                      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                   РІШЕННЯ

  від 26.06.2018                                                                                                                           №25 - 6/VІІ 

 

Про встановлення ставок

 з  єдиного податку

 

          Відповідно до пункту 24частини 1 статті 26 та ч.1  ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році, сільська рада вирішила:

  1. Встановити  на території  Чорнокам'янської  сільської ради  наступні

ставки єдиного  податку на 2019 рік:

   1.1.Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

       1.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

      1.2.1 Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 2);

      1.2.2 Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 3).

      1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

       1.3.1.  3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

       1.3.2. 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

       1.3.3. Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків.

       1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

— до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку).

       1.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 1.3 цього рішення:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

—  до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 

  1. Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком№1.

       3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Варволік К.І.).

     


 

                                                                                   Сільський голова                                          В.П. Бузівський

Додаток №1

до рішення сільської ради

від 26.06.2018 №25-6/VІІ

Порядок

справляння єдиного податку 

1. Платники податку

1.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

—  обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння.

Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання  будь – якої організаційно – правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

1.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

1.3. Для цілей цього Порядку під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - та відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фото робіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

1.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

1.4.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає оподаткуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

1.4.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

1.4.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

1.4.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.4.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

1.4.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, які не є платником єдиного податку;

1.4.7. фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

1.4.8. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.5. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

                                                                                                                              2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.

                                                                                                                             3. Порядок визначення доходів та їх склад

3.1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи — підприємця — дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.3 цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 3.3 цього розділу.

3.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

3.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

3.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання – передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

3.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Порядком, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового кодексу України.

3.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.11. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

3.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV Податкового кодексу України.

3.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до розділу 9 цього Порядку.

3.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп  використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

                                                                                                                                               4. База оподаткування

4.1 Базою оподаткування для третьої  групи платників єдиного податку є обсяг доходу, визначений відповідно до вимог розділу 3 цього Порядку.

                                                                                                                                                5. Ставки податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюється у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів дорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

                                                                                                                              6.Порядок обчислення податку

6.1. Суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, які відносяться до першої і другої груп платників податку, єдиний податок сплачується за ставками, встановленими сільською радою в залежності від виду діяльності, з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 5.4 розділу 5 цього Порядку.

6.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

6.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  розділом  5 цього Порядку для відповідної групи таких платників єдиного податку.

6.4. Ставки, встановлені пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної  для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цим Порядком, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

                                                                                                                                          7.Податковий період

7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

7.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

7.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

7.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб — підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

7.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

7.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

7.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

                                                                                                                       8. Строк та порядок сплати податку

8.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

8.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.4. Сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

8.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

8.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 8.1 та пункту 8.5 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

8.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням органу державної податкової служби на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

                                                                                              9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

9.1. Платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 9.1.1 – 9.1.3 цього пункту.

9.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України (чи Державною фіскальною службою). Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.

9.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці),  які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги.

9.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

9.2. Платники єдиного податку першої та другої  груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

9.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної податкової служби  податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

9.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

9.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.1 розділу 1 цього Порядку, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 9.5.1 – 9.5.5 цього пункту.

9.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп  подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Порядком, авансові внески, встановлені пунктом 8.1 пункту 8 цього Порядку.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

9.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.3. Платники єдиного податку третьої (фізичні особи – підприємці)  групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.4. Платники єдиного податку третьої (юридичні особи) групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою для таких платників пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

9.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

9.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

9.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

9.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 9.2 і 9.3 цього розділу, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп,  крім тих,  які здійснюють діяльність на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Податкового кодексу України перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим  для платників єдиного податку третьої групи  — з 1  липня 2015 року, для платників єдиного податку другої групи з 1  січня 2016 року.

                                                            10. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

10.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Порядком;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 5.3 розділу 5 цього Порядку;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп  для провадження господарської діяльності;

10.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 10.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

10.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

                                                                  11.  Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

11.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 11.1.1 – 11.1.4 цього пункту.

11.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
  • державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця з урахуванням вимог пункту 1.4 цього Порядку. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до органу державної податкової служби одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

11.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держана реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної  реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

11.1.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

11.1.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені в пункті 1.1 розділу1 цього Порядку.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Порядком.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.

11.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до  органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

11.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 11.2.1 — 11.2.3 цього розділу.

11.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

11.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

11.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Порядку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.1. розділу 1 цього Порядку відповідно,- з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

11.3. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкову адресу суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані  суб’єктами господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

5) обрані суб’єктом господарювання група та  ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

11.3.1. До заяви включаються такі відомості (за наявності) про:

1) зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;

3) зміну провадження господарської діяльності;

4) зміну видів господарської діяльності;

5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.

11.3.2. Інформація про період щорічної відпустки, і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

11.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

11.5. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи  разом з податкової декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

11.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.

12. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника єдиного податку

12.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як  платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

12.2. Міністерство фінансів України веде реєстр платників єдиного податку, в якому містяться інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

12.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему

12.4. У випадках, передбачених пунктом 11.1.2  розділу 11 цього Порядку, орган державної податкової служби, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

12.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

12.6. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у  реєстрації  суб’єкта  господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам розділу 1 цього Порядку;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 11.1.4. пункту 11.1 розділу 11 цього Порядку.

12.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться  такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

12.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 12.7 цього розділу, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

12.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту для отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується Міністерством фінансів України.

12.10. Реєстрація  платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3)  у випадках, визначених підпунктом 11.2.3 пункту 11.2 розділу 11 цього Порядку.

12.11. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених цим Порядком, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення органом державної податкової служби.

12.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ Податкового ко

                                                                                                               13.  Відповідальність платника єдиного податку

 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

                                                                 Секретар сільської ради                                             Л.В.Журило