ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

2– ОЇ   СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

09.12.2015

 

 

 

с. ЧОРНА   КАМ”ЯНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                             

                      ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

 

 

2 – ої   сесії  сільської  ради

 

с. Чорна  Кам’янка

 

 

 

 

                                                     Обрано  депутатів   -  12

                                                     Взяло  участь  у  засіданні  ради -  10

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                     

 

                                                  С  П  И  С  О  К

 

 

  депутатів Чорнокам`янської сільської ради присутніх

   на 2 сесії сільської ради  09.12.2015 року

 

      1. Бойченко Т.В. -   депутат виборчого округу №2

      2.Колісник Л.В. - депутат виборчого округу №3

 3. Бугай Г.В. – депутат виборчого округу № 4

 4.Парій Ю.П. – депутат виборчого округу № 5

      5. Бугай М.М.  – депутат виборчого округу  № 6

      6.Дубовик О.М. – депутат виборчого округу №8

      7. Журило Л.В. – депутат виборчого округу № 9

 8. Галаган Д.В. - депутат виборчого округу № 10

 9.Буртова Н.Д. - депутат виборчого округу № 11

 10.Лабенський П. І.- депутат виборчого округу № 11

 

 

 

 

 

 

                                      В І Д С У Т Н І :

 

 1. Буртова  І.В. – депутат виборчого округу №  1
 2.  Варволік К.І. - депутат виборчого округу  № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.СЛУХАЛИ:                                                Про внесення змін до рішення сесії

                                                                       від 30.01.2015 № 45-1/VІ

ДОПОВІДАЄ:                                              Бузівський В.П.- сільський голова

ВИСТУПИЛИ:                                             Журило Л.В., Галаган Д.В.

ВИРІШИЛИ:                                                Рішення від 09.12.2015 р. № 2-1/VІІ

                                                                       прийнято одноголосно (додається)

ІІ.СЛУХАЛИ:                                               Про затвердження Регламенту

                                                                       роботи сільської ради VІІ скликання

ДОПОВІДАЄ:                                              Бузівський В.П. – сільський голова

ВИСТУПИЛИ:                                             Бугай Г.В., Парій Ю.П.

ВИРІШИЛИ:                                                Рішення від 09.12.2015 р. № 2-2/VІІ

                                                                       прийнято одноголосно(додається)

ІІІ.СЛУХАЛИ:                                             Про затвердження Положення про

                                                                       виконавчий комітет 

                                                                       Чорнокам’янської сільської ради

ДОПОВІДАЄ:                                              Бузівський В.П. – сільський голова

ВИСТУПИЛИ:                                             Буртова Н.Д., Дубовик О.М.

ВИРІШИЛИ:                                                Рішення  від 09.12.2015 р. № 2-3/VІІ

                                                                       прийнято одноголосно (додається)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

         Сільський голова                            В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й

 

 

1. Про внесення змін до рішення сесії від 30.01.2015 № 45-1/VІ

                     Доповідає: Бузівський В.П. - сільський голова

2.Про затвердження Регламенту роботи сільської ради VІІ скликання.

                     Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

3.Про затвердження Положення про виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської ради.

                    Доповідає: Бузівський В.П. – сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                 ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

   МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                  РІШЕННЯ  № 2 – 1/VII

від  9 грудня  2015  року               

Про  внесення  змін до

 рішення сільської ради

від 30.01.2015  №  45-1/VI                                                                                                                                                                                                                                                           

     

          Відповідно до  статті  77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону   України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”  сільська рада

вирішила:

1. Внести зміни до рішення сільської ради від  30.01.2015   №  45-1/VI              « Про сільський бюджет на 2015 рік»:

1.1.  Пункт 1  викласти в новій редакції:

 

Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1620984 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1620984 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення(згідно додатку № 1 цього рішення).

        - видатки сільського бюджету у сумі 2889856 грн,.  Видатки загального фонду сільського бюджету 1729538 гривень, та видатки спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 1160318 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 1142942 гривень(згідно додатку № 3 цього рішення).

 

 • Дефіцит сільського бюджету у сумі 1268872 гривень,  у тому числі загального фонду сільського бюджету  у сумі 1034549 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік.  По спеціальному фонду сільського бюджету  у сумі 1160318 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 1142942 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік, та кошти, що передані із загального фонду, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

                                                                                       

 •  Профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 925995 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду, згідно з додатком № 2.   

 

1.2 Пункт 5  викласти в новій редакції :

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2015 рік в сумі 885498 грн.,  згідно з додатком  № 4.

 

1.3.      Рішення доповнити наступним пунктом:

Затвердити  на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

     

2.       Додатки  1,2,3,4,5,6  викласти у новій редакції.

 

3.       Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 М.П                 Сільський голова                     В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮЮЧА     ЗАПИСКА

 

до  рішення  сесії  Чорнокамянської  сільської  ради

№  2 – 1/VII        від  9 грудня  2015  року 

 

          Перевиконання дохідної частини сільського бюджету  станом на 01.11.2015 року становить  342880,58  грн.,  тому сесія  Чорнокамянської  сільської  ради  внесла  зміни  до  бюджету за рахунок  розподілу  бюджетних  коштів  перевиконаних  доходів  в сумі  100000,00  грн.

      а  саме: 

 

1.   На видатки сільського бюджету загального фонду

 

По  КФК  250380   „Інша  субвенція”  по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державних та інших рівнів   управління»  в сумі  38882,00  грн, а саме:

 • на Районну   комплексну  програму «Розвитку загальної середньої освіти Маньківського району на 2008-2017 роки» в сумі  27153,00 грн.,  на потреби Чорнокамянського шкільного та дошкільного навчальних закладів
 • 3000,00 грн– на харчування дітей  учасників АТО;
 • 5000,00 грн – на заробітню плату працівникам дошкільного закладу;
 • 7000,00 грн – на заробітню плату працівникам школи;
 • 3000,00 грн – на проведення мережі інтернет у закладах овіти.
 • 1153,00 грн – на придбання  картриджа та заправки для потреб дитячого садка.
 •  8000,00 грн – на  придбання  вікна  та  дверей  для  потреб  дитячого садка.

 

 • на Районну  міжгалузеву комплексну  програму «Здоров’я  населення  Маньківщини  на  2004-2015 роки»  в сумі 11729,00 грн.,  на потреби Чорнокамянського  та Юрпільського ФАПІВ
 • 8500,00 грн– на виплату індексації за липень-грудень 2015 року працівникам ФАПІВ;
 • 3100,00 грн – на нарахування на заробітню плату;
 • 129,00 грн – на проведення стандартизації.

 

 

 

 1. На видатки сільського бюджету спеціального фонду (бюджету розвитку)

 

По  КФК  250324 «Субвенція  іншим  бюджетам  на  виконання  інвестиційних проектів»  по  КЕКВ  3220  «Капітальні  трансферти  органам  державного управління»  в сумі  32000,00  грн.

 • на Районну   комплексну  програму «Розвитку загальної середньої освіти Маньківського району на 2008-2017 роки» 
 • 24000,00 грн – на придбання  двох  ноутбуків  для  потреб Чорнокамянської  школи

 

 

По  КФК  100203   „Благоустрій міст, сіл, селищ”  по  КЕКВ  3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів» в сумі  37118,00  грн.

 • на придбання забору, бордюр  для огорожі  дитячого майданчика на території  села.

 

 

         

 

         Проаналізувавши заплановані та фактичні видатки згідно кошторисних презначень станом на 01.12.2015 року сесія Чорнокамянської  сільської  ради  встановила, що до кінця 2015 року установа буде забезпечена в повному обсязі видатками на заробітню плату та електроенергію,  та у зв’язку з економією коштів, що склалась на станом на 01.12.2015 року, внесла  зміни  до  бюджету по загальному фонду за рахунок  перекидки ,  а  саме: 

 

 

На видатки сільського бюджету загального фонду

 

1.      

З   КФК  090412   „Інші видатки”

 по КЕКВ 2730 «Інші видатки»  - 11200,00  грн.

 

На   КФК  250380   „Інша  субвенція” 

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державних та інших рівнів   управління»  в сумі  11200,00  грн, а саме:

 • на Районну   комплексну  програму «Щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки( перепідготовки ) учасників АТО , соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників АТО на 2008-2017 роки»

 

 

 

2.      

 

З   КФК  010116   „Органи місцевого самоврядування”

по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  - 2300,00  грн.

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  - 5000,00  грн.

 

 

На   КФК  010116   „Органи місцевого самоврядування”

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»   1200,00  грн.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  2100,00 грн.

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  4000,00  грн.

 

 

 

3.

 

З   КФК  110201   „Бібліотеки”

по КЕКВ 2111 «Оплата праці»  -  5500,00  грн.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 1900,00  грн.

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  - 5500,00  грн.

 

 

На   КФК  110201   „Бібліотеки”

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  700,00 грн.

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  1400,00  грн.

 

 

На  КФК  110204   „Палаци і будинки культури” 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  10800,00 грн.

 

 

 

4.

 

З   КФК  110204   „Палаци і будинки культури” 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  -  1700,00  грн.

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  -  5000,00  грн.

 

 

На  КФК  110204   „Палаци і будинки культури” 

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»   1200,00  грн.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  5500,00 грн

 

 

 

 

5.

 

З   КФК  100203   „Благоустрій міст,сіл,селищ” 

по КЕКВ 2111 «Оплата праці»  -  4000,00  грн.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  -  1500,00  грн.

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  -  15800,00  грн.

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  -  5000,00  грн.

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  - 1000,00  грн.

 

 

 

На   КФК  100203   „Благоустрій міст,сіл,селищ” 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  15600,00 грн

 

 

На   КФК  010116   „Органи місцевого самоврядування”

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання»  11700,00 грн.

 

             

 

 

 

 

Сільський  голова                                                    В.П. Бузівський

 

Секретар сільської ради                                      Л.В. Журило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                  ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 2-2/VІІ

 

від 09.12.2015  року                                                          с. Чорна Кам’янка

 

Про затвердження Регламенту

роботи Чорнокам’янської

сільської ради VІІ скликання

 

 

 

 

      Відповідно до Конституції України,  п. 1  ч. 1  ст. 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                  вирішила:

 

 1. Затвердити   Регламент роботи Чорнокам’янської  сільської  ради  VІІ скликання ( додається ).
 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову В.П.Бузівського.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

        Сільський  голова                                                В.П.Бузівський

 

Додаток

                                                                                              До  рішення     сільської ради

                                                                                              від 09.12.2015 № 2-1/VІІ

                                                

РЕГЛАМЕНТ

                               ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ    РАДИ

 

Розділ І

 

Загальні положення

 

        Стаття І

        Сільська   рада  є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Чорна Кам’янка та Юрпіль  у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими радами.

 

         Стаття 2

         Діяльність  сільської ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції,  законності, гласності, правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами,  відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею  органів, вибраних чи призначених посадових осіб,  широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

 

       Стаття 3

       Порядок формування і організація діяльності  сільської  ради , депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також даним регламентом.

 

       Стаття 4

        Сільська  рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної  кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження ради попереднього скликання.

 

      У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу   сільської  ради  входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

 

       Строк повноважень ради – два роки.

 

  

 

 

                                                                                                                                

       Стаття 5

        Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються  сільською радою за пропозицією сільського голови , постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

 

                                                     

  Розділ ІІ

Сесія  сільської ради

 

        Стаття 6

        Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з  засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

        Перша сесія новообраної ради скликається сільською  виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради  відповідно до  ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

         Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова  сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

         Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської  ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради,  сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради і враховує її пропозиції.

Стаття 7

           Сесії сільської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади, об'єднань, громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації.

           На закритому  засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради  необхідна для розгляду відповідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запро­шуються на сесію, визначає і організовує сільський голова. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офі­ційно запрошені на сесію сільської  ради.

Запрошені особи не мають права втручатися з роботу сесії, зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі неви­конання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Стаття 8  

1. Сесії сільської   ради скликаються сільським  головою в міру необ­хідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови сільського  голови, або неможливос­ті його скликати сесію ради, сесія сільської  ради   скликається  секретарем  ради,,

 

Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради , виконавчого комітету сільської ради.  .

У разі, якщо посадові особи у двотижневий термін не скликають сесію , сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.     Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації по пізніше як  за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4.Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що  вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не  пізніш як за 2 днів до сесії.

Стаття 9

1.Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія   сільської  ради.

2.Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі  сільському  голові з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

3.Розпорядження  сільського  голови  про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

4.Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 10

І. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її  засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу    сільської  ради.

2.Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за півгодини до відкриття засідання ради. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і  після перерви перед кожним засіданням ради.

Стаття 11

1.Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися  сільським  головою, постійними комісіями, депутатами, виконкомом  сільської  ради. Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

2.Проект порядку денного сесії готується  сільським  головою, з урахуванням пропозицій, що надійшли.

3.Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються постій­ними комісіями, депутатами або комісією, яку створено для підготовки конкретного питання.

4.При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5.Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов'язковому порядку попередньо розглядають­ся відповідними постійними комісіями.

6.Після реєстрації і розгляду  сільським  головою чи  секретарем  ради матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення.

7.Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, секретарем  сільської  ради . Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень. У разі незгоди зазначених правових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

8.З врахуванням висновків комісії/комісій/  сільський  голова  приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

9.Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

10.Проекти рішень ради, при необхідності, за  сільського  голови ради можуть бути передані  в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

11  Сільський  голова  на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до  порядку денного. Якщо постійні комісії, чи  депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

12. Порядок денний сесії затверджується радою на сесії сільської ради  відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Стаття І2

1. На час проведення сесії сільської  рада  секретарем сесії  є  секретар   сільської ради.

2. Секретар організовує  запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення,  заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.

 

 

 

Стаття 13

1. Сесію сільської  ради відкриває, веде і закриває сільський голова або   секретар сільської ради, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій - один з депутатів за рішенням ради.

2.  На початку чергової сесії, ще  до обговорення її порядку денного, сільський голова або  секретар сільської  ради  в усній формі інформує депутатів про стан справ в  селі   , про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

   Обговорення цих повідомлень не проводиться.

3. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради,   депутатами.
Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

4.Головуючий на сесії:

-       забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

-       керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-       надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;                                                                                                                                  - у разі порушень висту­паючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;                                                                                                                                                       - надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депу­тати мають право на першочерговість виступу;

-    при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим  регламентом;

-    може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

-    оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і дові­док, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

-    проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

-    дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

-    має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

-    підписує протокол засідання сесії;

-    організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатами    для  вирішення   питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

6.  Сесії  сільської   ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

 

Стаття 14

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 40 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 15 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин для виступів  депутатів сільської   ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

Перед початком обговорення по кожному питанню, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не прий­няла іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій , слово надається обов'язково до припинення обговорення.

3.  Сільський  голова ,секретар сільської ради , голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

4. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище.  Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов'язаний попе­редити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6.. При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського  бюджету, звітів про    їх вико­нання обов'язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і прово­диться їх обговорення.

7.    З усіх питань державного, адміністративного, господарсь­кого і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісіїчи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не висту­пає з доповіддю а даного питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаю­чих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь  в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 

 

Стаття 15

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проекти рішень із фінансових пит ань  готує спеціаліст  ради – головний бухгалтер, із земельних питань – спеціаліст – землевпорядник. Завізовані ними проекти рішень подаються до засідання ради  секретарю сільської ради.

       3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхід­ної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.            

      У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кіль­кості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

      4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подають­ся секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

5. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 16

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймав таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визна­чення його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову, заступника голови  і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів /чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів/ може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування /рішення прийнято чи відхилено/.

4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах секретаря ради, при розгляді персональ­них питань, крім випадків, визначених цим регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголо­шуються головою лічильної комісії, видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.   

 

          Секретар ради  обирається з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесмену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури  секретаря ради вносить сільський голова.

 

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис  «Підтримую рішення» і попереду – порожній квадрат, нижче – запис « не підтримую рішення» і попереду проти цього запису порожній квадрат.

                                                                                                                                    

На кожному бюлетені мають бути  підпис голови лічильної комісії, секретаря лічильної комісії, члена комісії який видав бюлетень і печатка сільської ради при голосуванні про проект рішення ради та печатка сільської  виборчої комісії при виборах секретаря сільської ради.

 

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіну, для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів  сільської ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування, У квадраті проти прізвища кандидата , за якого голосує депутат, робиться позначка "плюс" /+/ або інша. У разі не підтримання кандидата /жодного з кандидатів/, депутат робить позначку "плюс" /+/ або іншу в квадраті проти слів "не підтримую кандидата" /"не під­тримую жодного з кандидатів/.

Аналогічно заповняється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жод­ної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія скла­дає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затверджений результатів таємного голосування.

8.        Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

9.        Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

10. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню ради проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується сільським головою, а у випадках, передбачених у   п. 1 ст.І4 даного регламенту - головуючим на сесії.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

12. Прийняте рішення ради в десятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям,, відповідним підприємствам, уста­новам, організаціям, посадовим особам.

13.    Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

14.    Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

 

            Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій,  якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний  строк розглядаються головою ради і направляються відповідним дер­жавним і громадським органам, посадовим особам, які зобов'язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх ре­зультати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії а також раді.

16. Листи і звернення громадян, що  надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 17

1. В  протоколі сесії ради вказуються:

-    назва ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/ і дата проведення сесії;

-    кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

-    порядок денний сесії;

 

-    прізвища депутатів, які виступили /для осіб, які не є депутатами - посади/, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання /письмово чи усно/
доповідачам;

-    перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань /про затвердження порядку  денного  щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома дові­док тощо/ заносяться до протоколу сесії.

 

2. До протоколу сесії додаються:

-       тексти доповідей і співдоповідей;

-       рішення, прийняті радою;

-       письмові запити депутатів;

-       письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

-       письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

-       список реєстрації депутатів;

-       список запрошених осіб.

3.    Протокол сесії ради оформляється в місячний строк і підписується головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії та своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність секретар сільської ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку у секретаря ради, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 18

1. Повноваження, депутата ради починаються з моменту офіцій­ного оголошення  територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед вибор­цями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3.        На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням  йому середнього заро­бітку за основним місцем  роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

4.        Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій рад, засідань постійної  та інших комісій рад, до складу яких його обрано, виконувати інші доручення ради пов»язані з виконанням  Указів, Законів, Порядків, Інструкцій  та інших законодавчих актів.

5.        У разі пропуску депутатом  протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкли­кання такого депутата у встановленому законом порядку.

6.        Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, роз­глядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним її орга­нам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи по­відомити депутатові та раді.

8. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що протирічать правилам  депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань депутатської діяльності і  етики прийняти до нього такі міри впливу: попередженням, попередження з  повідомленням  в засобам масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутися до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

            Стаття 19

1. Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій неза­лежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  ради.

2. Сільська рада приймає рішення про визнання звернення де­путата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голо­сів присутніх депутатів.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зо­бов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чин­ного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової осо­би, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 20

І. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи за чисельністю не менше 5 чоловік. Сільський голова не може входити до складу депутатських груп.

2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою.

3. Для реєстрації депутатської групи сільському голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Сільський голова на початку чергової сесії ради зобов'язаний зро­бити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

                     При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності /п.І/ сільський голова оголошує про її розпуск.

4. Зареєстрована група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретаря сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

5. Депутатська група не має права виступати від імені сільської ради.

6.        За поданням зареєстрованої групи, з дозволу сільського голови , підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

7. Групі  депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Стаття 21

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених законодавством. Крім цього, рада може достроко­во припинити повноваження депутата у випадках:

-    подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

-    виконання вироку суду, згідно з яким до депутата застосована міра покарання, повязана з позбавленням волі;

-    звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі району.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань депутатської діяльнос­ті та етики, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість відкликаного.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради доводиться до відома громади.

 

Глава ІУ. Постійні комісії ради                                                                                                  Стаття 24

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим на сесії сільської ради.

                    Глава УП. Виконавчий комітет сільської  ради                                                                                                 Стаття 25

1. Рада утворює виконавчий комітет. Виконавчий комітет ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2. Виконавчий комітет сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого  самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

Працює виконавчий комітет згідно з положенням про виконавчий комітет сільської ради.

3.  Персональний і кількісний склад виконавчого комітету,  встановлюється радою за поданням її голови.

 1. Виконавчий комітет сільської ради за посадою очолює сільський голова.
 2. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила,з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний районній державній адміністрації.
 3. Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.

 

Глава УІІІ.

Контрольна діяльність сільської ради.

 

Сільська рада у межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і розташованих на території сільської ради та забезпечує дотримання законності.

 

Глава ІХ

Дострокове припинення повноважень сільської ради.

 

Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

 • якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших Законів, прав і свобод громадян.
 • Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін встановлений цим Законом та регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

 

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму. Після дострокового припинення повноважень сільської ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                       В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                  ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 2-3/VІІ

 

від 09.12.2015  року                                                          с. Чорна Кам’янка

 

Про затвердження Положення

про виконавчий комітет

Чорнокам’янської

сільської ради

 

 

 

 

        Відповідно до Конституції України,  п. 1  ч. 3  ст. 26   Закону України     ’’ Про місцеве самоврядування в Україні ’’ сільська рада

                                                     вирішила:

 

 1. Затвердити   Положення про виконавчий комітет Чорнокам’янської  сільської  ради ( додається ).
 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову В.П.Бузівського.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

        Сільський  голова                                                В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням сесії від 09.12.2015 №2-3/VІІ

Сільський голова                              В.П.Бузівський

 

Положення
про виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської ради
Маньківського району Черкаської області

Загальні положення

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет сільської ради (далі - виконавчий комітет), який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою,
за пропозицією сільського голови,

Виконавчий комітет утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити за посадою секретар ради.

Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.
У виконавчому комітеті функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради.

До складу виконавчого комітету, сільської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих,
хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням
їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють
у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” для сільського голови.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним органам виконавчої влади.

У своїй діяльності виконавчий комітет керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законодавчими та правовими актами України, цим Положенням.

Виконком сільської ради несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих ним рішень.

Виконавчий комітет сільської (селищної) ради проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про спою діяльність. прийняті рішення та хід їх виконання.

 Повноваження виконавчого комітету сільської ради

Виконавчий комітет попередньо розглядає проект місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд відповідної ради.

Виконавчий комітет сільської (селищної) ради розглядає і вирішує питання відповідно до ст.ст.27-38 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні":

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- в галузі бюджету, фінансів і цін;

- щодо управління комунальною власністю;

- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;

- у галузі будівництва;

- у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- у сфері соціального захисту населення;

- в галузі оборонної роботи;

- щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

    Виконавчий комітет самостійно розпоряджається коштами сільського бюджету, визначає напрями їх використання.

Виконавчий комітет ради координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти їх керівників.

Організація роботи виконавчого комітету

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснювати ним цієї функції заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету  в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць
і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. У його засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого органу голови комісій виконавчого комітету, представники зацікавлених підприємств, установ, громадських організацій.

Планування роботи виконавчого комітету сільської ради.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на квартал і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

За згодою виконавчого комітету комісії виконавчого комітету за необхідністю можуть вносити зміни в план роботи виконкому. Контроль за виконанням плану робота виконавчого комітету здійснює сільський голова. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого складу і підписуються сільським головою.

      Рішення виконавчого комітету прийняті із перевищенням повноважень можуть бути скасовані сільською радою та органами влади вищого рівня.

      Виконавчий комітет сільської ради не менше як один раз на рік звітує про свою роботу перед сільською радою та територіальною громадою (на сходках села).

     Секретар виконавчого комітету сільської ради організовує підготовку матеріалів на  розгляд виконавчого комітету, веде протоколи засідань виконавчого комітету, забезпечує своєчасне доведення до виконавців рішень виконавчого комітету, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

    Кожне засідання виконавчого комітету оформляється протоколом, який веде секретар виконавчого комітету. Протокол підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради або заступник голови з питань діяльності виконавчого комітету.

Комісії виконавчого комітету сільської (селищної) ради.

    Організація роботи комісій виконавчого комітету сільської ради здійснюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та положень про комісії, затвердженим рішенням виконавчого комітету, якими вони керуються в своїй роботі.

Комісії виконавчого комітету, які утворюються виконавчим комітетом на термін його повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету,

Комісії виконавчого комітету утворюються у складі голови, секретаря і членів комісії, підзвітні і підконтрольні виконавчому комітету. Кількісний склад кожної комісії визначає виконком при її утворенні. Члени комісій виконавчого комітету виконують свої повноваження без відриву від основного місця роботи.

Відповідно до ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" при виконавчому комітеті сільської ради працюють комісії:

- адміністративна;

- з питань боротьби зі злочинністю;

 • жіноча рада та комісія у справах неповнолітніх;

- з питань захисту прав споживачів..

Комісії виконавчого комітету мають право вимагати від керівників підприємств та установ, розташованих на території сільської ради, відповідні матеріали та документи, необхідні комісіям для роботи.

Комісії виконавчого комітету проводять свою роботу за планом, затвердженим кожною комісією на своєму засіданні та оформляються протокольно. Рішення, прийняті не засіданнях, підписуються головою комісії, в разі його відсутності - секретарем комісії.

Всі питання у комісіях виконавчого комітету вирішуються простою більшістю голосів.

 

 

 

Секретар виконкому                                      Л.В.Журило