Чорнокам`янська сільська рада

 Маньківського району Черкаської області

 

С Т Е Н О Г Р А М А

І-шої організаційної сесії сільської ради

Від 11.11.2015 року

 

 

 

Рішення № 1 – 1/VІІ –

1 – 13/VІІ

 

 

 

 С Т Е Н О Г Р А М А

І-шої організаційної сесії Чорнокам”янської сільської ради.

 

11.11.2015

Приміщення актового залу адміністративного будинку.

Початок засідання 14.00 хв.

 

Голова сільської   виборчої комісії – Наливайко Меланія Пилипівна

 

Шановні депутати та запрошені!

На І- шу організаційну сесію запрошувались новообрані депутати сільської ради, із 12 депутатів на сесію прибуло  11 осіб.

Отож дозвольте І- шу організаційну сесію сільської ради оголосити відкритою .

 

Нам необхідно затвердити порядок денний засідання. Пропоную на розгляд сесії винести слідуючи питання :

1.Про результати виборів депутатів Чорнокам”янської сільської ради та сільського голови.

2.Про встановлення рангу посадової особи місцевого самоврядування.

3.Про обрання секретаря сільської ради.

4.Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.

 5.Про утворення виконавчого комітету сільської ради та обрання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної                                      ділянки гр. Онісімова А.П.

 7. Про затвердження Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)гр. Кравчук К.А.

  8. Про затвердження Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)гр. Кравчук К.А.

   9. Про  припинення права користування земельної ділянки гр..Мельник   Г.С.

   10.Про  припинення права користування земельної ділянки гр..Кравченко В.І.

   11. Про внесення змін до сільського бюджету.

   12. Про встановлення надбавок до посадового окладу за особливий характер роботи, надання премії та матеріальної допомоги сільському голові.

    13. Про надання права користування земельної ділянки на умовах короткострокової оренди гр.. Крамар Л.В.

Хто “за” даний порядок денний прошу проголосувати!

“за”- ______

Прийнято одноголосно.

 

Приступаємо до розгляду першого питання порядку денного сесії.

 

І. Шановні присутні ! Відповідно до п.2 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» дозвольте інформувати Вас про вибори депутатів сільської ради та сільського голови.

Всього подало заяви на участь у виборах 16 кандидати в депутати місцевої ради. Вибори відбулись на всіх округах. Згідно протоколів про реєстрацію обрано депутатами сільської ради слідуючих громадян:

Буртова Інна Василівна

Округ №1

Бойченко Тетяна Володимирівна

2

Колісник Людмила Василівна

3

Бугай Галина Василівна

4

Парій Юлія Павлівна

5

Бугай Михайло Матвійович

6

Варволік Катерина Іванівна

7

Дубовик Олександр Миколайович

8

Журило Леся Василівна

9

Галаган Діана Василівна

10

Буртова Надія Дмитрівна

11

Лабенський Павло Іванович

 

12

Віковий склад ради:

 • до 25 років – ____ особа
 • від 25 до 35 – 1 осіб
 • від 36 до 46 – 8 осіб
 • від 48 до 58 –35 осіб.

Склад ради за освітою :

 • середня – 3
 • середня спеціальна – 5
 • вища – 4

 

Сільським головою обрано Бузівського Віталія Петровича.

Відповідно до п.1 ст..80 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради  Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських селищних , міських голів”  особа обрана сільським головою для реєстрації зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про препинення діяльності несумісної з посадою сільського голови .  Такої діяльності не проводиться. Тому пропоную прийняти проект рішення за основу.

Результати голосування : «за»  -

«проти»-

«утримались»-

(проект рішення № 1-1/УІІ додається)

 

ІІ. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування сільському голові.

Голова територіальної виборчої комісії.

Новообраному сільському голові необхідно ознайомитись з попередженням про обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби,  прийняти присягу посадової особи місцевого самоврядування та присвоїти йому ранг посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування “.

 (проект рішення № 1-2УІІ додаэться).

 

Передаю право ведення сесії сільському голові Бузівському Віталію Петровичу.

Сільський голова. Шановні депутати продовжуємо роботу нашої сесії. Переходимо до розгляду ІІІ питання.

ІІІ. Про обрання секретаря сільської ради.

Відповідно до  п.4 ст.26, п.1 ст.50 п.3 ст.59, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” секретар сільської ради обирається таємним голосуванням за пропозицією сільського голови та працює в раді на постійній основі.

Для проведення голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную затвердити склад комісії в кількості трьох осіб, прошу внести кандидатури поіменно.

Виступили: Буртова Н.Д. – яка запропонувала внести кандидатури:

 1. Варволік К.І.
 2. Бугай Г.В.
 3. Галаган Д.В.

Прошу проголосувати за подані кандидатури.

“за” 11(одинадцять)

“проти”0(нуль)

“утримались” 0(нуль)

Прошу лічильну комісію приступити до своїх обов’язків.

Затвердити протокол лічильної комісії № 1.

Проголосувало “за” – 11осіб

Проти – 0

Утрималось 0 

 

Сільський голова.

Вношу пропозицію обрати секретарем Чорнокам”янської сільської ради депутата виборчого округу №9 Журило Лесю Василівна, має відповідну освіту,певні професійні знання цієї роботи,адже працювала на даній посаді,завжди прагне досягнення правильних та високих результатів,ініціативна та не байдужа до вирішення питань,що стосуються життя нашої громади,успішно вирішує всі завдання покладені на неї згідно своїх повноважень,вміє працювати з людьми, шанобливо ставиться до їх звернень та допомагає прийняти правильне і найбільш зручне рішення для людини,користується авторитетом серед жителів села. Тому прошу підтримати подану мною кандидатуру та внести її до бюлетеня для таємного голосування.

Прошу лічильну комісію приступити до роботи.

 

Пропоную протокол рішення №3  лічильної комісії про обрання секретаря сільської ради затвердити. Обраним секретарем вважати Журило Лесю Василівну.

Проголосувало “за” – 7

“проти” – 4

«Відсутня»-1

 (доповідь голови лічильної комісії та протоколи  додаються).

(рішення №1-3 додається).

VІ.Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.

Виношу на ваш розгляд пропозицію про утворення слідуючих постійних комісій сільської ради:

 1. Комісія з питань депутатської діяльності та етики.
 2. Комісія з питань планування бюджету і фінансів.

3.Комісія з питань соціально-культурного розвитку,  екології та раціонального природокористування,  правопорядку та боротьби з організованою злочинністю.

 

Хто за те, що утворити вищевказані постійні комісії прошу проголосувати?

Проголосовано “одноголосно”.

Відповідно до п.2 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” нам необхідно обрати голів та членів постійних комісій.

Пропоную обрати головою постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики Бойченко Тетяну Володимирівну , членами комісії : Парій Ю.П.,Буртова Н.Д.

Хто за подану пропозицію прошу проголосувати ?

Проголосовано “одноголосно”.

 

Пропоную обрати головою постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів Буртову Інну Василівну , членами комісії :  Бугай Галину Василівну, Варволік Катерину ІванІвну, Колісник Л.В.Лабенський П.І .

Хто за подану пропозицію , прошу проголосувати?

Проголосовано “одноголосно”

 

Пропоную головою постійної комісії з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, , правопорядку та боротьби з організованою злочинністю обрати Галаган Діану Василівну, членами комісії: Дубовик О.М. , Бугай Михайла Матвійовича.

Хто за подану пропозицію , прошу проголосувати?

Проголосовано “одноголосно”

 ( рішення № 1-4 додається).

 

V.Про утворення виконавчого комітету сільської ради та обрання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідно до п.1,2,3,4.5,9 ст.51 та п.4 ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропоную утворити виконавчий комітет сільської ради в кількості 9 осіб, в складі :

 1. Мазуренко Ганну Василівну – завідуюча сільською бібліотекою
 2. Свирида Микола Данилович – директор Чорнокам»янськоэ ЗОШ !-!!! ст.
 3. Гончар Степан Іванович – директор будинку культури
 4. Буртова Ніна Андріївна – вихователь дитячого садка
 5. Дармограй Наталія Олексіївна – вчитель Чорнокам»янськоэ ЗОШ
 6. Обараз Діна Іванівна – зав. ФАПом с.Юрпіль
 7. Безклепченко Олексій Олексійович – підприємець
 8. Журило Леся Василівна – секретар виконкому
 9. Бузівський Віталій Петрович –  голова  виконкому

В кого є інші пропозиції?

Пропоную заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади обрати Свириду Миколу Даниловича .

В кого є інші пропозиції?

Пропоную за склад виконавчого комітету проголосувати за списком.

Проголосовано “одноголосно”.

 

(рішення № 1-5 додається)

Очолює виконавчий комітет згідно п.5 ст51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” – сільський голова, функції секретаря виконкому здійснюватиме секретар сільської ради Садовнікова Рімма Анатоліївна .

Хто за подану пропозицію прошу проголосувати.

Проголосовано “одноголосно”.

 

ХІІ. Про встановлення надбавок до посадового окладу за особливий характер роботи, надання премії та матеріальної допомоги сільському голові та секретарю.

 

Доповідає :  Бузівський В.П.- сільський голова

Виступили: Галаган Д.В. Бугай М.М.

Вирішили : затвердити рішення сесії № 1-12/VІІ від 11.11.2015 року (рішення додається).

Проголосовано:

‘’ За ’’ – 10 (десять)

‘’ Проти ‘’ – 0(нуль)

‘’ Утрималися ‘’ – 1 (один), згідно ‘’ Порушення  вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів ‘’.

ХІІІ. Про передачу земельної ділянки в оренду гр.. Крамар Л.В.

           Доповідає: Бойченко О.В. – землевпорядник сільської ради

           Виступили: Бугай М.М., Колісник Л.В.

           Вирішили: затвердити рішення сесії №1-13/VІІ від 11.11.2015 року( рішення додається)

Проголосовано одноголосно.

 

Сільський голова.

Всі питання порядку денного нами розглянуто,  І-шу організаційну сесію VІІ скликання оголошую закритою.

 

                     

    Сільський голова                                             В.П.Бузівський

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    

                         ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я № 1 – 2/VІІ

 

від 11.11.2015

                                                                           с. Чорна Кам’янка

 

Про присвоєння рангу

посадової особи місцевого

самоврядування сільському

голові  Бузівському В.П.

 

 

         Відповідно до ст. 14, 15 Закону України “ Про службу в органах місцевого самоврядування , ст. 26 Закону України  `` Про місцеве самоврядування в Україні ``, Чорнокам`янська сільська рада

                                           

                                                       вирішила:

 

 1.  Встановити  сільському голові Чорної Кам’янки  Бузівському Віталію Петровичу  7 ранг  ІV категорії  посадової  особи  місцевого  самоврядування.
 2. Головному бухгалтеру Грабовій Т.В. провести відповідні розрахунки оплати праці.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

 

 

     М.П        Сільський голова                                   В.П.Бузівський

                                                                     

 

 

 

ЧОРНОКАМ”ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-9/   VІІ

 

від  11.11.2015

 

Про  припинення права користування

 земельною ділянкою

 

Розглянувши заяву  жителя с. Чорна Кам’янка  про  добровільну відмову від користування земельною ділянкою  , відповідно до пп..34 п.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”  ;  ст..12 п. а ст.141(а)  Земельного кодексу України , ст..31 розділу У Закону України “ Про оренду землі ” сільська рада                      в и р і ш и л а :

 

 1. Припинити право користування земельною ділянкою та перевести до земель запасу Чорнокам`янської сільської ради за межами населеного пункту  громадянину :
  • Мельнику  Г.С.  розміром 0,20 га із земель запасу сільської ради;

 

2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Бойченко Олегу Васильовичу внести зміни до земельно-облікової документації.

 

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-культурного розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології та раціонального природокористування (Галаган Д.В.)

 

 

 

 

 

       Сільський голова                                       В.П. Бузівський

 

 

ЧОРНОКАМ”ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-10/ VІІ

 

від  11.11.2015

 

Про  припинення права користування

 земельною ділянкою

 

Розглянувши заяву  жителя с. Чорна Кам’янка  про  добровільну відмову від користування земельною ділянкою  , відповідно до пп..34 п.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”  ;  ст..12 п. а ст.141(а)  Земельного кодексу України , ст..31 розділу У Закону України “ Про оренду землі ” сільська рада                      в и р і ш и л а :

 

 1. Припинити право користування земельною ділянкою та перевести до земель запасу Чорнокам`янської сільської ради в межах  населеного пункту с. Юрпіль  громадянину :
  • Кравченко В.І..  розміром 0,30 га та перевести до земель запасу сільської ради;

 

2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Бойченко Олегу Васильовичу внести зміни до земельно-облікової документації.

 

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-культурного розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології та раціонального природокористування (Галаган Д.В.)

 

 

  Сільський голова                                       В.П. Бузівський

 

     

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                    

            ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я № 1 – 3/VІІ

 

від 11.11.2015

                                                                       с. Чорна Кам’янка

         Про обрання секретаря

сільської ради

 

 

    Розглянувши та обговоривши кандидатуру секретаря сільської ради Журило Лесі Василівни, згідно  п.4 ст.26, п.1 ст.50, п.3 ст.59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Постанови  Кабінету Міністрів України № 658 від 19.06.1996 року `` Положення про ранги державних службовців ``, Чорнокам`янська  сільська рада

                                         в и р і ш и л а :

 

 1. Обрати секретарем Чорнокам`янської  сільської ради  Журило Лесю Василівну, присвоїти секретарю Журило Л.В. 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування п`ятої категорії.
 2. Обов`язки секретаря виконкому покласти на секретаря сільської ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів ( Буртову І.В.)

 

 

 

   М.П         Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                      ЧОРНОКАМ»ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                    ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-13/VІІ

 

Від 11.11.2015

 

Про передачу земельної

ділянки в оренду

 

    Розглянувши заяву жителя  с. Чорна Кам’янка  про виділення  йому земельної ділянки  на умовах оренди, згідно ст..34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст..12, 124 Земельного Кодексу України, п. в ст..5, ст.21 Закону України “ Про оренду землі ”. сільська рада

                                                 в и р і ш и л а :

 

 1.     Надати  Крамар Л.В. земельні ділянки розміром 0,25 га,0,30 га, в оренду терміном до 1 року по вул. Шаповалова б/н. в с. Чорна
 2. Кам’янка , суміжники Гончаренко В.П.., з інших сторін землі сільської ради,та в с. Юрпіль по вул.. Дружби б/н . Орендна плата встановлюється в розмірі 1 відсоток від грошової оцінки земельної ділянки.

 

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-культурного розвитку , розвитку малого і середнього бізнесу, екології та раціонального природокористування (Галаган Д.В.)

 

 

 

 

Сільський голова                                    В.П. Бузівський

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    

                                                                        ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р ОЗПОРЯДЖЕН Н Я № 61

 

від 12.11.2015

 

 

Про надання права підпису

 

Відповідно до ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Надати право підпису банківських документів, розрахунково-платіжних документів, фінансових документів, договорів, доручень, заяв, повідомлень на відкриття, закриття рахунків.

1.1 Право першого підпису надати:

- Сільському голові – Бузівському Віталію Петровичу.

1.2 Право другого підпису надати:

- Секретарю сільської ради – Журило Лесі Василівни.

 

 

Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

                                                                                                      

           ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я № 1-5/VІІ

 

від 11.11.2015

 

Про утворення виконавчого комітету

сільської ради та обрання заступника

сільського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

 

 

Розглянувши подані пропозиції про утворення виконавчого комітету сільської ради, його кількісного та персонального складу, відповідно до пп..1,2,3,5,9 ст.59, п.4 ст.50, Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

 

1.Утворити виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської ради в кількості  9 осіб, в складі :

           

 1. Мазуренко Ганна Василівна – завідуюча сільською бібліотекою.
 2. Свирида Микола Данилович – директор  Чорнокам`янської ЗОШ І-ІІІ ст..
 3. Обараз Діна Іванівна – пенсіонер.
 4. Гончар Степан Іванович – директор будинку культури.
 5. Буртова Ніна Андріївна – вихователь дитячого садка.
 6. Дармограй Наталя Олексіївна – вчитель Чорнокам`янської ЗОШ І-ІІІ ст.
 7. Безклепченко Олексій Олексійович – підприємець.
 8. Журило Леся Василівна – секретар виконкому.
 9. Бузівський Віталій Петрович – голова виконкому.

 

2.Обрати заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Свириду Миколу Даниловича .

 

3.Покласти виконання обов’язків секретаря виконавчого комітету на секретаря сільської ради Журило Лесю Василівну.

 

 

 

                   Сільський голова                                           В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

              ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-6/VІІ

 

Від 11.11.2015

 

Про затвердження проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки

 

 

           Відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 121, 122, 186  Земельного кодексу України, статей 19, 20, 22, 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву гр. Онісімова Анатолія Петровича, Чорнокам’янська сільська рада

                                                  вирішила:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

0,2653 га у власність гр. Онісімова Анатолія Петровича. для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель

приватної власності,яка розташована в межах села Чорна Кам`янка, вул.. Павлова 2а.

 1. Передати безкоштовно у власність гр. Онісімову А.П. земельну ділянку площею 0,2653 га для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель

приватної власності,яка розташована в межах села Чорна Кам`янка, вул.. Павлова 2а.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

                        

 

   Сільський голова                                   В.П. Бузівський

 

                                       

                                                                       

         ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-7/VІІ

 

від 11.11.2015

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

                            Сільський голова                                   В.П. Бузівський

 

 

                                                         

                                       

             ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

                                        РІШЕННЯ № 1-12/VІІ

 

від 11.11.2015

 

Про встановлення надбавок і доплат

до посадового окладу та надання

 премій сільському голові

 і секретарю

 

Згідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні» ст..21,22 Закону України» Про державну службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України» від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатку 48 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 283,сільська рада вирішила:

 

1.Встановити сільському голові і секретарю:

- преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у розмірі 100% посадових окладів, економії фонду оплати праці та згідно

 ‘’ Положення про преміювання працівників сільської ради ’’.

 

2.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення сільському голові і секретарю, в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

 

 

 

 

 

 М.П Сільський голова                                  В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                

                                                                                    

              ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                Р І Ш Е Н Н Я № 1 – 1/VІІ

 

від 11.11.2015

                                                                         с. Чорна Кам’янка

Про обрання голови

сільської ради

 

 

Відповідно  до п.1 ст..80 Закону України “ Про вибори депутатів  місцевих рад та сільських селищних , міських голів ” , сільська рада

                                             вирішила:

 

1.Обрати сільським головою  Бузівського Віталія Петровича 19.04.1975

 року народження.

 

                                              

                                

  

 М.П.

         Сільський голова                               В.П.Бузівський

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                          

                         ЧОРНОКАМ`ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 1 – 4/VІІ

 

від 11.11.2015

 

Про утворення постійних комісій

сільської ради, затвердження їх

складу та обрання голів комісій

 

Відповідно до п.2 ст.26, п.2 ст.47 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

                                     в и р і ш и л а :

 1. Утворити 3 постійні комісії сільської ради.

 

 1. Обрати  комісію з питань соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування правопорядку та боротьби з організованою злочинністю в кількості 3 осіб, в такому складі :
  • голова комісії – Галаган Діана Василівна.
  • члени комісії:     Бугай М. М.

                                Дубовик О.М.

 1. Обрати комісію з питань планування бюджету і фінансів, в кількості 5 осіб, в такому складі :
  • голова комісії – Варволік Катерина Іванівна
  • члени комісії:     Буртова І.В.

                                Бугай Г. В.

                                Колісник Л.В.

                                Лабенський П.І.

 1. Обрати комісію з питань депутатської діяльності та етики в кількості 3 осіб, в такому складі :
  • голова комісії – Бойченко Тетяна Володимирівна
  • члени комісії:     Парій Ю.П.

                                Буртова Н.Д.

         5.Головам постійних комісій підготувати проект регламенту роботи сільської ради та положення про постійні комісії ради на розгляд ІІ сесії сільської ради.

 

 

 

М.П  Сільський голова                                          В.П.Бузівський

 

 

чорнокамянська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

 

РІШЕННЯ  № 1-11 – 1/VII

від  11 листопада  2015  року               

Про  внесення  змін до рішення сільської ради

від 30.01.2015  №  45-1/VI                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Відповідно до  статті  77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону   України „Про місцеве самоврядування в Україні ”  сільська рада

Вирішила:

1. Внести зміни до рішення сільської ради від  30.01.2015   №  45-1/VI              « Про сільський бюджет на 2015 рік»:

1.1.  Пункт 1  викласти в новій редакції:

 

Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1520984 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1520984 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення(згідно додатку № 1 цього рішення).

        - видатки сільського бюджету у сумі 2789856 грн,.  Видатки загального фонду сільського бюджету 1893508 гривень, та видатки спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 896348 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 878972 гривень(згідно додатку № 3 цього рішення).

 

 • Дефіцит сільського бюджету у сумі 1268872 гривень,  у тому числі загального фонду сільського бюджету  у сумі 1034549 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік.  По спеціальному фонду сільського бюджету  у сумі 1099200 гривень,  у тому числі  бюджет розвитку 1081824 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 01.01.2015 рік, та кошти, що передані із загального фонду, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 •  Профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 864877 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду, згідно з додатком № 2.  

   

2.       Додатки  2,3,5,6  викласти у новій редакції.

 

3.       Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 М.П                                                 Сільський голова                                        В.П. Бузівський

ПОЯСНЮЮЧА     ЗАПИСКА

до  рішення  сесії  Чорнокамянської  сільської  ради

№ 1-11 – 1/VII        від  11 листопада  2015  року                

 

 

 

 

           Сесія  Чорнокамянської  сільської  ради  внесла  зміни  до  бюджету спеціального фонду (бюджету розвитку)

З  КФК  100203   „Благоустрій міст, сіл, селищ” спеціального фонду (бюджету розвитку)

По  КЕКВ  3132  «Капітальний ремонт інших обєктів» в  сумі  - 202 852  грн.

На КФК  100203   „Благоустрій міст, сіл, селищ” загального фонду

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на оплату послуг поточного ремонту вулиць:  Шаповалова, Янковенка, Леніна с.Чорна Камянка  в сумі  202 852  грн.

      

 

 

 

Сільський  голова                                                    В.П. Бузівський

 

Секретар сільської ради                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й

 

1. Про результати виборів Чорнокам`янської сільської ради та сільського голови.

              Доповідає: Наливайко М.П.-  голова територіальної виборчої комісії.

 

2.Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.                 

               Доповідає: Бузівський В.П.- сільський голова

 

3.Про обрання секретаря сільської ради.

                Доповідає: Бузівський В.П.- сільський голова   

 

4.Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження складу та обрання голів комісій.

                 Доповідає: Бузівський В.П.- сільський голова   

5.Про утворення виконавчого комітету сільської ради та обрання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

                  Доповідає: Бузівський В.П.- сільський голова   

6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Онісімова А.П.

                  Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо  встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кравчук К.А.

                   Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо  встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)гр.. Кравчук К.А.

                     Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

9.Про  припинення права користування земельної ділянки гр..Мельник Г.С.

                 Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

10. Про  припинення права користування земельної ділянки гр..Кравченко В.І.

                 Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

11. Про внесення змін до сільського бюджету.

              Доповідає:   Т.В. – бухгалтер сільської ради          

12.Про встановлення надбавок до посадового окладу та надання премій сільському голові і секретарю.

                 Доповідає: Бузівський В.П.- сільський голова   

13.Про надання права користування земельної ділянки на умовах короткострокової оренди.

                   Доповідає: Бойченко О.В.- землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

                                                     С  П  И  С  О  К

 

 

  депутатів сільської ради присутніх на 1 сесії сільської ради  11.11.2015 року

 

 

      1.Буртова І.В.– депутат виборчого округу № 1

      2.Колісник Л.В. - депутат виборчого округу №3

 3. Бугай Г.В. – депутат виборчого округу № 4

 4.Парій Ю.П. – депутат виборчого округу № 5

      5. Бугай М.М.  – депутат виборчого округу  № 6

      6. Варволік К.І. - депутат виборчого округу  № 7

      7.Дубовик О.М. – депутат виборчого округу №8

      8. Журило Л.В. – депутат виборчого округу № 9

 9. Галаган Д.В. - депутат виборчого округу № 10

 10.Буртова Н.Д. - депутат виборчого округу № 11

 11.Лабенський П. І.- депутат виборчого округу № 11

 

 

 

 

 

 

                                      В І Д С У Т Н І :

 1.  Бойченко Т.В. – депутат виборчого округу № 2  – на навчанні по спеціальності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                   С  П  И  С  О  К

 

 

                   Депутатів Чорнокам`янської сільської ради

                                           сьомого скликання 

 

 

      1.Буртова І.В.– депутат виборчого округу № 1

 

      2. Бойченко Т.В. -   депутат виборчого округу №2

 

      3.Колісник Л.В. - депутат виборчого округу №3

 

       4.Бугай Г.В. – депутат виборчого округу № 4

 

 5.Парій Ю.П. – депутат виборчого округу № 5

 

       6.Бугай М.М.  – депутат виборчого округу  № 6

     

       7.Варволік К.І. - депутат виборчого округу  № 7

 

       8.Дубовик О.М. – депутат виборчого округу №8

 

        9.Журило Л.В. – депутат виборчого округу № 9

 

       10.Галаган Д.В. - депутат виборчого округу № 10

 

  11.Буртова Н.Д. - депутат виборчого округу № 11

 

  12.Лабенський П. І.- депутат виборчого округу № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                В.П. Бузівський

 

 

 

 

 

                                                     

                                 

                      ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                     ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

1– ОЇ   СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

11.11.2015

 

 

 

с. ЧОРНА   КАМ”ЯНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                      ЧОРНОКАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                     ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

 

 

 

 

1– ої   сесії  сільської  ради

 

                                                 с. Чорна Кам’янка

 

                                              Обрано  депутатів   -  12

 

                                    Взяло  участь  у  засіданні  ради -  11